Základní a mateřská škola Sadová

Urbanisticko-architektonická jednofázová užší projektová soutěž o návrh

Předmětem Soutěže je návrh novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě pro bydlení Sadová včetně nového centrálního veřejného prostranství a parku, které mají potenciál vytvořit z místa nové společenské centrum s veškerou nezbytnou vybaveností. Centrální veřejné prostranství a park budou vymezeny stavbami základní a mateřské školy a také dalšími polyfunkčními objekty, které v rámci návrhu koncepčně dotvoří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství.

Nový park, který je v návrhu Územního plánu města Brna vymezen v ploše městské zeleně, nahradí stávající park, který byl schválen v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu a následně byl realizován v roce 2021 jako stavba dočasná.

Cílem Soutěže je najít vhodného zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené občanské vybavenosti a také veřejných prostranství, který bude partnerem Zadavatele v rámci následné veřejné zakázky.

Zahájení soutěže: 18.03.2022

Odevzdání soutěžních návrhů: 05.08.2022

Zasedání poroty: 25.08.2022 – 26.08.2022

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Petr Todorov

Ing. Martin Krupauer

Mgr. A. Svatopluk Sládeček

Ing. arch. Jindřich Nový

Ing. arch. Robert Sedlák

Ing. Štěpánka Šmídová

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. Lenka Dvořáková

Závislí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ing. Karin Karasová

Ing. Andrea Pazderová

Mgr. et Mgr. Michal Škerle

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Náhradníci – závislí

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Suchý

Mgr. Zbyněk Šolc

PhDr. Petr Hruška, MBA

150 150 Základní a mateřská škola Sadová 2022-04-06