Vyhlášení cen Olověný Dušan 2022

Autor:
Spolek posluchačů architektury FA ČVUT

Hlavní ocenění největší studentské architektonické a designérské soutěže v České republice letos obdržely projekty Hledání zahradního města na Novém Střížkově od Anny Mahdalové a Dětská kolébka z proutí Rhea od Terezy Horičkové. Další ocenění za nejlepší ateliér si odnesl ateliér Jaroš, Bednář se zadáním Spolupráce studentů designu FA ČVUT a špičkových řemeslníků zaštítěná pod projektem Bohemian Perfection a ateliér Valouch, Stibral, jejichž studenti se věnovali domům Na dráze. Vyhlášení výsledků se letos vrátilo na půdu Fakultu architektury, kde se bude další dva týdny konat výstava studentských prací.

Vítěze vybraly dvě poroty ve dvou kategoriích. V první kategorii Architektura a krajinářská architektura zasedli Peter Bednár, Michal Marcinov, Markéta Smrčková, Radek Toman a Markéta Zdebská. Výběr poroty byl rámován zahraničními zkušenostmi a zkušenostmi z akademického prostředí. Porota oceňovala projekty, které se zabývaly i blízkým okolím staveb, hledáním nových a svěžích přístupů ke společenským tématům i kvalitní řemeslo a komplexní a přehledné zobrazení.

„Zatímco se většina školy spokojila s navrhování oněch pomyslných standardních střech na hlavou, Anna Mahdalová navrhla opravdu osobitou, jedinečnou čtvrť s lidským měřítkem a přívětivým charakterem.“ Ocenil Radek Toman vítěznou práci Anny Mahdalové, která se zabývala Hledáním zahradního města v ateliéru Kuzemenský, Kunarová.

Zároveň porota kritizovala nízký průměr fakulty a zadání, která neodráží současná společenská témata. Porotce Peter Bednár o škole napsal: „Nominované ateliéry a návrhy nabízejí kvalitu, na kterou je radost se dívat, s dobře zadanými tématy a vysokou úrovní zpracování napříč všemi projekty. Okamžitě je vidět vysoké osobní nasazení vyučujících i studentů. Tyto kvality jsou ale bohužel z hlediska celé fakulty spíš výjimkou.“

První místo v kategorii ateliér obdržela dvojice Valouch, Stibral se svými studenty. „Krásné zadání Na dráze (místa v Praze podél trati) nabízí možnost hledat, přemýšlet, diskutovat nad společným a i společenským tématem a zároveň nalézat, nalézat konkrétní místa, jejich poetiku, jejich problémy a reagovat, napravovat, tvořit, nalézat řešení.“ Shrnuje výběr porotkyně Markéta Zdebská.

Z Ústavu krajinářské architektury nebyl letos nominován žádný jednotlivec ani ateliér.

V porotě druhé kategorie Design byli Eduard Herrmann, Monika Martykánová a Petra Vlachynská.

 „Oceňuji s citem řešené detaily, například uchycení koše koženými popruhy, díky jímž je část koše odnímatelná a dá se zavěsit do prostoru jako houpačka či jednoduchou „brzdu“ proti houpání v podobě dvou kulatin, které se vsunou do houpacího mechanismu.“ řekla o vítězném projektu proutěné dětské kolébky Rhea od Terezy Horičkové Monika Martykánová. Práce byla zpracována v ateliéru Jaroš, Bednář.

Kritizovány byly ateliéry s nepřehledným zadáním, nebo zbytečné plachty, na kterých byla jen fotografie nebo model.

„S porotou jsme vybrali jako vítězný ateliér Jaroš, Bednář. V tomto ateliéru se podle nás objevilo nejvíce povedených prací, jednak z hlediska provedení, ale i celkové prezentace. Mohlo tomu napomoci vybrané téma řemesel. Mnozí to využili k realizaci svých objektů v mimoškolních řemeslných dílnách, kde se tak mohli s technikami seznámit z první ruky.“ Řekl o vítězném ateliéru Eduard Herrmann.

Vyhlášení se konalo na Fakultě architektury ve čtvrtek 3. 3., kde bude až do 17. března probíhat výstava.

Organizátoři ze studentského spolku také vyjádřili solidaritu s Ukrajinou a nabídli svoji pomoc všem na škole bez rozdílu. Zárověn zmínili nutnost vzájemné empatie ve škole, netoleranci neférového zacházení a důležitost duševního zdraví. Po vyhlášení mohli hosté ještě pobýt na fakultě a prohlédnout si výstavu, obohacenou o texty porotců.

V letošním ročníku Olověného Dušana se Spolek posluchačů architektury rozhodl zaměřit i na prostředí, ve kterém výuka vzniká – tedy na prostředí Fakulty architektury. Na platformě olovenydusan.cz nabízí ostatní studentům a studentkám a zaměstnancům a zaměstnankyním Fakulty architektury se vyjádřit k budoucnosti školy. Odpovědi využije jako podklad k diskuzi s fakultou.

Soutěže Olověný Dušan, která byla založena v roce 1993 členy Spolku, se automaticky účastní každý student fakulty, který odevzdá semestrální ateliérový projekt (výjimku tvoří první ročníky a závěrečné ročníky). Odborné nezávislé poroty (zvlášť pro design a pro architekturu) obchází výstavu a vybírají nejkvalitnější ze zpracovaných zadání. Cílem soutěže je externí pohled na výuku, který má přinést reflexi pedagogům i studentům samým.

Přehled všech nominovaných prací a záznam z předávaní cen naleznete na olovenydusan.cz.

Ocenění:

Architektura Jednotlivci – Anna Mahdalová, ateliér Kuzemenský, Kunarová – Hledání Zahradního Města

Architektura Ateliér – Ateliér Valouch, Stibral – Na dráze

Design Jednotlivci – Tereza Horičková, ateliér Jaroš, Bednář – Dětská kolébka Rhea

Design Ateliér – Ateliér Jaroš, Bednář – Spolupráce studentů designu ČVUT FA a špičkových řemeslníků zaštítěná pod projektem Bohemian Perfection

150 150 Vyhlášení cen Olověný Dušan 2022 2022-03-06