Výběrové řízení na akademické pracovníky FA
ČVUT

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení 8 pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od letního semestru 2022/2023 nebo podle dohody. Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 9. 1. 2023.


1) Pro Ústav nauky o budovách:
1 místo asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky ateliéru MgA. Ondřeje Císlera, Ph.D. Předpokládaný úvazek 0,5.
1 místo vědeckého, výzkumného a vývojového pracovníka/pracovnice podílejícího/cí se na pedagogické činnosti pro oblast přístupnost prostředí, sociální a zdravotní stavby. Předpokládaný úvazek 0,1 + další dle získaných výzkumných projektů.
1 místo vědeckého, výzkumného a vývojového pracovníka/pracovnice v oblasti vystavěného prostředí a realitního developmentu, podílejícího/cí se na pedagogické činnosti se zaměřením na výuku v předmětech DEV I – Základy developmentu nemovitostí, DEV II – Základy projektového řízení a přípravu pro akreditaci magisterského vzdělávacího programu Development. Předpokládaný úvazek 0,2 s postupným navýšením před akreditací programu.
1 místo vědeckého, výzkumného a vývojového pracovníka/pracovnice v oblasti vystavěného prostředí a realitního developmentu, podílejícího/cí se na pedagogické činnosti se zaměřením na výuku v kurzech celoživotního vzdělávání Development včetně organizace kurzů a jejich PR i na výuku v předmětech DEV I – Základy developmentu nemovitostí a DEV II – Základy projektového řízení. Předpokládaný úvazek O,4.

2) Pro Ústav krajinářské architektury:
1 místo profesora/profesorky, docenta/docentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky – přednášejícího/cí předmět Krajinářská architektura I s výhledem na rozšíření současné náplně předmětu o systematické dějiny krajinářské architektury, současnost a budoucí trendy. Předpokládaný úvazek 0,25.
1 místo odborného asistenta/odborné asistentky ateliéru krajinářské architektury Ing. Jitky Trevisan. Předpokládaný úvazek 0,5.

3) Pro Ústav prostorového plánování:
1 místo vedoucího/vedoucí ateliéru zaměřeného na urbanismus a územní/prostorové plánování se zařazením profesor/ka, docent/ka nebo odborný asistent/ka. Předpokládaný úvazek 0,5.

4) Pro Ústav designu:
1 místo odborného asistenta/odborné asistentky ateliérů základů designu I (ZD I) a základů designu II (ZD II), zajišťujícího/cí také práci se zahraničními studenty včetně výuky předmětu Design Process Methodology a podílejícího/cí se na aktivitách ústavu v oblasti grantů a projektů. Předpokládaný úvazek 0,7.

Více informací na webových stránkách FA ČVUT: https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/46959-vyberove-rizeni-na-akademicke-pracovniky

150 150 Výběrové řízení na akademické pracovníky FA
ČVUT
2022-12-09