V neděli 23.7.2023 náhle zemřel krajinářský architekt Henry W. A. Hanson.

S lítostí informujeme o úmrtí architekta a pedagoga FA ČVUT Henryho Hansona. Vzpomínkový večer pro přátele a kolegy se koná v pátek 28. července v budově Institutu Slavonice (bývalá stará škola) ve Slavonicích.

Dipl. arch. Henry W. A. Hanson IV

27. 11. 1956 – 23. 7. 2023

Henry Hanson byl vynikající pedagog, který miloval svoji práci a vážil si studentů, jako oni si vážili jeho. Po studiu architektury na Pennsylvania State University a Carnegie Mellon University, kde rovněž krátce pedagogicky působil, založil a vedl architektonickou a plánovací kancelář Hanson Design Group Ltd.

Počátky působení Henryho na Fakultě architektury v Praze jsou spojené s Fulbrightovým stipendiem v letech 2004–2006. V roce 2007 zvítězil v konkurzu na vedoucího ateliéru krajinné tvorby a plánování „Landscape studio“ v tehdy nově založeném Ústavu prostorového plánování a ateliér vedl až do roku 2022.

V Henrym získala fakulta odborníka se světovým rozhledem zabývajícího se krajinnou tvorbou, plánováním a participativními postupy v plánování. Přístup Henryho k tvorbě v mnohém vycházel z filozofie Iana L. McHarga, který působil během studií Henryho na Pennsylvania State University. Henry neprosazoval tolik estetický formalismus, ale spíše soulad návrhu s přírodními procesy a citlivost k sociálním aspektům navrhované stavby. Uplatňováním principů Design Methodology ve výuce rovněž v něčem navazoval na racionalismus McHarga.

Ekologický přístup k navrhování prosazoval i v teoretické výuce. V roce 2009 založil nový předmět magisterského studia Sociální ekologie (dnes Ekologie 3) a podílel se spolu s prof. Skleničkou na přípravě nového předmětu Ekologie (dnes Ekologie 2). Cestu k Henrymu si našli nejenom čeští studenti, ale zejména studenti zahraniční.

Henry se nikdy neuzavíral mezi zdi naší krásné pevnosti architektury, vždy byl na cestách a vždy se vrátil se zajímavým úlovkem. Byl to Henry, kdo na fakultu přivedl krajinářského architekta z New Yorku Martina Barryho, zakladatele festivalu reSITE, švédského architekta Mikaela Ekegrena z Chalmers University of Technology v Gothenburgu, zorganizoval řadu workshopů se Sergio Portouz University of Strathclyde, Glasgow a ve spolupráci s vídeňskou školou BOKU pořádal studentské workshopy ve Slavonicích.

V letech 2013–2014 úspěšně spolupracoval s Mirjanou Petrik, Martinou Sarvašovou, Milanem Macounem a Kristýnou Starou na urbanistických studiích veřejných prostranství pro Prahu 3. S týmž týmem, ale rozšířeným o kolegy ze Španělska, Anglie, Německa a Chorvatska pokračoval v letech 2015–2016 na navazujícím projektu Saferplay věnovaném navrhování a údržbě bezpečného prostředí pro hry dětí ve městě.

V navazování zahraniční spolupráce a ve výuce zahraničních studentů byl pro nás ostatní velkou inspirací. Na konci června toho roku jsem se s Henrym krátce sešel v Archicafé, abych mu poděkoval za končící čtrnáctileté působení na fakultě. Bylo to smutné setkání, jak už to v takových situacích bývá. Navrhl jsem, že v září uspořádáme setkání jeho bývalých studentů, z nichž většina dnes působí v zahraničí. Smutek na chvíli polevil, oba jsme se začali těšit.

Jakub Vorel
a spolupracovníci z Ústavu prostorového plánování

150 150 V neděli 23.7.2023 náhle zemřel krajinářský architekt Henry W. A. Hanson. 2023-07-27