Tvorba rurální krajiny a její nástroje

Autor:
Löw Jiří, Wittmann Maxmilian, Dohnal Tomáš
Zdroj:
https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/204042

Kniha prezentuje možnosti zásahů do krajiny a zákonitosti, kterými se tyto zásahy musí řídit. Krajina je představována jako komplexní prostředí pro život lidí v konkrétních přírodních, hospodářských a společenských podmínkách. Text se zaměřuje na rozvoj rurální (venkovské) krajiny z pohledu jejího utváření, členění, plánování, kompozice i historického vývoje. Kniha odráží přesvědčení, že nikoliv jediný autor – profesionál, projektant, ale uživatelé krajiny jsou jejími pravými tvůrci.

http://hdl.handle.net/11012/204042

150 150 Tvorba rurální krajiny a její nástroje 2023-03-03