Slavnostní zahájení 14. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn

Termín:
18.6.2022
Místo konání:
Strahovské nádovří, Praha 1
Pořadatel:
Cestami proměn
Zdroj:
Tisková zpráva Cestami proměn

Letos vstoupí unikátní putovní výstava Má vlast cestami proměn – příběhy domova, na které spolupracuje celá země, do 14. ročníku. V sobotu 18. června 2022 v 11 hodin jej slavnostně zahájí spolek Cestami proměn a jeho partneři v nádherném prostoru Strahovského kláštera premonstrátů, za jeho vlídné a velmi vstřícné spolupráce.

Průběh celodenního slavnostního zahájení se bude podobat minulým ročníkům. Hymnou jej zahájí famózní operní pěvec a duše proměny hradu Grabštejn na Liberecku Luděk Vele. Setkají se Srdce vlasti a všechna Srdce krajů nesená v rukách krajských partnerů, tepající zdravím pod dohledem pana prof. Pirka. Vítězné proměny ocení pan arch. Josef Pleskot s odbornou porotou. Den roztančí soubory Hořeňák a Hořeňáček, odpoledne vystoupí AG Flek a program uzavře velkolepý chrámový sbor v kostele. Společně s patronkou Blankou Stehlíkovu a další osobností pokřtíme katalog proměn. Slavnostní zahájení si nelze představit bez přehlídky umu lidských rukou – stánků držitelů certifikátů Asociace regionálních značek, prezentace krajů a tolik cenného udržování řemesel péčí učňovských škol. Děti potěší dětský koutek. Vstup bude opět volný. V infostánku budou k dispozici zázračná loga výstavy. Ta umožní výhodný vstup do klášterní knihovny a obrazárny, do galerie Miró a Muzea miniatur. 

Výstava letos pozve své návštěvníky do sousedství Pražského Hradu, do prostoru kouzelného baroka s nevšední duchovní silou. Do ústředního sídla řádu premonstrátů, kde je pohřben jeho zakladatel, svatý Norbert. Výstavě se dostalo vřelého přivítání od pana opata Daniela Petra Janáčka, bratrů mnichů i správy kláštera. Je nám velkou ctí představit toto místo okruhu příznivců výstavy z celé země i ze zahraničí. Díky svým obyvatelům, správcům a jejich obdivuhodné péči je výstavě důstojným a vzácným zázemím. V průběhu slavnosti a v následujících dvou týdnech jedině zde uvidíte celý komplet výstavy na jednom místě. Poté se rozjede v kolekcích na celoroční putování.

Výstavu pořádá spolek Cestami proměn pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace krajů ČR. Hlavním partnerem ročníku je Královéhradecký kraj. Partnery jsou kraje ČR, Česká komora architektů, Spolek pro obnovu venkova a další organizace. Strategickým partnerem společnost Info Nova, s.r.o.

Výstava Má vlast je poděkováním autorům proměn za odpovědnou péči o náš společný domov. V minulých letech se proměnila z národní v mezinárodní. Jako každý rok se setkáme s proměnami ze všech krajů ČR i ze Slovenska, výstava bude již tradičně putovat po České republice a Slovensku, opět vycestuje do Gruzie a letos také do Nizozemska na světovou zahradnickou výstavu FLORIADE EXPO 2022. Plakáty, které se vrátí z putování po knihovnách, budou uloženy v depozitáři Národní knihovny, a díky tomu i dále k dispozici zájemcům a badatelům.

Těšíme se na viděnou s vámi v sobotu 18. června a přejeme krásné zážitky nad proměnami naší země.

150 150 Slavnostní zahájení 14. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn 2022-05-04