Rozdány Ceny děkana 2022

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhlo na Fakultě architektury ČVUT slavnostní vyhlášení vítězů a vítězek druhého ročníku Ceny děkana. Porotci a porotkyně ocenili nejlepší ateliérové i teoretické práce uplynulého akademického roku. Práce jsou na FA ČVUT vystavené do 5. prosince.

Cílem soutěže je prezentovat excelentní tvůrčí práci a reflektovat kvalitu a směřování výuky na největší škole architektury v ČR. Novinkou druhého ročníku soutěže je soška od absolventky designu Kláry Janypkové, kterou předal děkan Dalibor Hlaváček všem oceněným.

Cena děkana byla založena teprve minulý rok, ale už se etablovala v životě fakulty. Mám ambici, aby pokryla co největší škálu studentských prací, které na naší škole vznikají. I proto letos přibylo ocenění prací prvních ročníků a teoretických semestrálních prací. Vedoucí prací na cenu nominovali téměř stovku projektů, z níž poroty vybraly 26 finalistek a finalistů a 6 vítězných prací. Všem srdečně gratuluji! Velmi mě potěšil i ohlas soutěže o podobu sošky pro vítěze a vítězky Ceny děkana. Přihlásilo se 30 návrhů, z nichž jsme vybrali magický celoskleněný artefakt ve tvaru budovy Fakulty architektury,” říká Dalibor Hlaváček.

Nejlepší ateliérový krajinářský projekt vypracovaly Lucie Flanderková a Jessica Kleistnerová. V práci se věnují krajině Rožmitálu pod Třemšínem a porotci vyzdvihli malé, chytré zásahy, které podporují prostupnost a obytnost krajiny a spolupráci krajinářky s architektkou.

Lucie Flanderková a Jessica Kleistnerová – Rožmitál pod Třemšínem, Cesty Jakuba Jana Ryby, Krajinou rybničního půlměsíce, ateliér Salzmann–Bečvářová

Autorská zpráva: V Rožmitálu pod Třemšínem pro nás byla od první chvíle tématem voda. Není proto divu, že jsme si jako zadání vybraly právě rybniční soustavu, která protkává katastrální území napříč. Chceme přiblížit lidi k vodě, vodu k lidem. S návrhem jednotlivých minimálních zásahů souvisela i nová cestní síť, na kterou jsme navázaly protierozní opatření, která by na orné půdě dokázala vodu zdržet.

Hodnocení poroty: Autorský tým navrhl malé chytré zásahy, které podporují prostupnost a obytnost krajiny. Práce je poutavě a srozumitelně prezentována. Porota také oceňuje týmovou práci krajinářské architektky s architektkou.

Karolína Čechová a Victoria Cheremnykh se staly vítězkami v kategorii Urbanismus za Územní plán Milovic. Porota ocenila koncepční práci i prezentaci geneze koncepce.

Karolína Čechová a Victoria Cheremnykh – Územní plán Milovice, ateliér Šindlerová

Autorská zpráva: Projekt územního plánu Milovice vychází z urbanistického projektu letního semestru 2021. Projekt byl založen na vize vytvoření dvojměstí Milovice – Lysá nad Labem. Podrobně se zabýval pouze centrální částí města s největšími nedostatky v rozmezí mezi železniční stanicí a východním cípem Benátecké Vrutice. Návrh územního plánu pojímá celé území obce Milovic včetně oblasti Božího Daru. Územní plán umožňuje další rozvoj Milovic v rozvojových plochách. Dochází k doplnění ploch občanského vybavení, zapojení města do širší krajinné sítě a vytvoření souvislé kvalitní sítě veřejných prostranství s využitím stávajících kvalit území a jejich podporou.

Hodnocení poroty: Projekt přináší do plánování koncepční práci se strukturou sídla, dopravní infrastrukturou i uspořádáním krajiny. Širší hodnoty pak zdařile převádí do detailního řešení. Porota ocenila i prezentaci geneze koncepce, která je cenná při obhajobě projektu před zadavatelem.

O hodnocení ateliérových a diplomových projektů rozhodovala porota ve složení Dalibor Hlaváček, Jan Němeček, Tomáš Novotný, Jiří Opočenský, Lucie Vogelová a Markéta Zdebská. Teoretické práce hodnotili Dalibor Hlaváček, Josef Chybík, Petr Kratochvíl, Henrieta Moravčíková, Martin Pospíšil, Maria Topoľčanská a Petr Vorlík.

150 150 Rozdány Ceny děkana 2022 2022-11-23