Prozkoumejme vágní terény! Městská divočina jako téma prvního ročníku akce Terény | forum o krajině

Území nikoho, místa mezi místy, periferie uvnitř města. Tyto vágní terény bez jasně definované funkce se zdají být často zbytečné a nevyužité. Je tomu opravdu tak, nebo mají určitý přínos? Měli bychom tato místa regulovat? A jak s nimi pracovat, jestli vůbec? Odpovědi nejen na tyto otázky budou hledat hostky, hosté i posluchačstvo nově vzniklé akce, která se uskuteční 20. října 2023 v pražském CAMPu.

Rozkročeni mezi obory, více úhlů pohledu, to je motto nově založené akce Terény | forum o krajině, jejíž první ročník proběhne již za měsíc. Multioborová jednodenní konference organizovaná studentykami Fakulty architektury ČVUT si klade za cíl vytvořit otevřenou platformu pro setkávání, sdílení, vzdělávání a diskusi. „Chceme vytvořit prostor, který bude celospolečensky otevírat témata krajinářské architektury a příbuzných oborů a poskytne uvolněnou atmosféru pro diskusi a konfrontaci zažitých narativů. Akcentovat současná témata, propojovat, komunikovat, rozvířit vody,“ říká jeden ze zakladatelů akce Václav Suchan.

Program je rozdělen do dvou hlavních částí. Dopoledne se návštěvníci/ce vydají přímo ven do jednoho z mnoha pražských vágních terénů. Prozkoumají městskou divočinu na pomezí Vršovic a Strašnic v místech budoucí tzv. Drážní promenády, liniového parku v místech zrušené železniční trati. Procházku povede urbanista Tomáš Cach, hlavní autor celého projektu, který kromě samotného území přiblíží celý projekt nového parku včetně peripetií provázejících jeho vznik.

Druhá část programu se pak v odpoledních hodinách odehraje přímo v CAMPu (Centru architektury a městského plánování), kde bude připraveno osm rozličných dvacetiminutových přednášek s následnými diskusemi. Na fenomén vágních terénů se podíváme prizmatem různých profesí i přístupů. Téma uvede teoretička architektury Jana Tichá, rozličné inspirace a strategie práce s městskou divočinou představí krajinářský architekt Štěpán Špoula a botanický vhled přinese Jiří Sádlo. Vystoupí také například socioložka Michaela Pixová nebo vizuální umělec Epos 257, jehož výstavu Zhroucení krajiny tematizující vnitřní periferie můžete momentálně shlédnout v pražské MeetFactory.


Nabitý program v podvečer zakončí panelová debata vybraných přednášejících, ve které budou konfrontovány různé pohledy a přístupy k dané problematice. Při ní dostanou velký prostor i diváci*čky, neboť cílem je vytvoření rovnocenného prostoru vzájemné debaty. Společenský večer s drobným občerstvením pak proběhne v Bílém sále a bude patřit uvolněné zábavě. Na místě zahraje DJka Surrealita, členka olomouckého kolektivu Dekadance.

Celá akce bude pro všechny účastníky zdarma, z kapacitních důvodů je pouze nutná registrace přes odkaz na sociálních sítích akce.


Akce byla podpořena v rámci Akademické soutěže FA ČVUT a na její uskutečnění přispívá i Ústav krajinářské architektury FA ČVUT. Děkujeme!

150 150 Prozkoumejme vágní terény! Městská divočina jako téma prvního ročníku akce Terény | forum o krajině 2023-09-30