Profesor Jiří Mareček oceněn medailí Za zásluhy I. stupně

Nestor zahradní architektury a tvůrce parkových úprav areálu ČZU profesor Jiří Mareček získal medaili Za zásluhy I. stupně. Ocenění za celoživotní dílo obdržel z rukou prezidenta republiky 28. října 2022.

Jiří Mareček je profesorem v oboru Zahradní a krajinná architektura. V letech 1961–1971 pracoval jako asistent na katedře zahradnictví VŠZ v Praze, kde obnovil a zajistil výuku zahradní a krajinářské architektury. Poté působil až do roku 1991 ve funkci ředitele Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích a jako externí vedoucí katedry biotechniky zeleně na Zahradní fakultě v Lednici. Po odchodu do důchodu se věnoval soukromé školkařské a projektové činnosti a zajišťoval až do roku 2015 přednášky a cvičení v rámci krajinářské výuky na ČZU v Praze. Zde vytvořil předpoklady pro zřízení samostatné katedry zahradní a krajinářské architektury a krajinářského studijního programu.

Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří tři generely lázeňských areálů a jejich širšího krajinného prostředí: Janské Lázně, Lázně Jeseník a Konstantinovy Lázně; vítězný soutěžní projekt vegetačního doprovodu dálnice D1; koncepce sadových úprav skanzenu v Třebízi; soustava krajinářských vegetačních úprav v zájmovém území Bezno u Mladé Boleslavi; systém vegetačních úprav v Kralupech nad Vltavou; projekce dlouhodobého řízení a realizace sadových úprav v kampusu VŠZ/ČZU v Praze; tematická výuková zahrada Libosad; projekce areálu ČZU v Praze pro výuku agrodesignu Agrosad; zřízení a rozvoj dnešní Dendrologické zahrady v Průhonicích.

Profesor Mareček je autorem scénáře pro desetidílný seriál ČT Praha „Žijeme s květinami“. Má na svém kontě více než 120 projektů zahrad a veřejných sadových úprav a pěti knižních publikací.

K ocenění panu profesorovi gratulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.

150 150 Profesor Jiří Mareček oceněn medailí Za zásluhy I. stupně 2022-11-06