Praha spustila nový web ke správě a rozvoji městské zeleně

Stromy v ulicích jsou jedním z klíčových nástrojů, jak zlepšit ovzduší i mikroklima ve městě. Z důvodu změn klimatu jsou potřebná zdravá uliční stromořadí více než kdy dříve, jak dokazují nejen letošní horké a suché dny. Současně však náročnější klimatické podmínky představují mnohem větší zátěž pro městskou zeleň, která vyžaduje zvýšenou péči. To je úkol pro Technickou správu komunikací (TSK), která má ve správě prakticky veškerá stromořadí podél cest v Praze, dále též travnaté pásy, keřové porosty i trvalkové či letničkové záhony. Nové webové stránky www.zelenvpraze.cz představují činnost TSK v této oblasti, zodpovídají na časté dotazy občanů a také vyvracejí mýty spojené se správou a údržbou zeleně. Informuje o tom Magistrát hlavního města Prahy.

Stromořadí podél komunikací tvoří jedinečnou a nenahraditelnou zelenou síť Prahy propojující městské parky a další plochy zeleně. V kombinaci s využíváním dešťové vody má městská zeleň potenciál tvořit pevnou tzv. modrozelenou infrastrukturu, která zásadním způsobem zlepšuje městské mikroklima. Stromy už nejsou primárně jen estetickým prvkem, ale plní pro nás další zásadní funkce, díky kterým je život ve městě nejen v horkých dnech výrazně příjemnější.

„Jsem rád, že díky novému webu může TSK otevřeně komunikovat správu zeleně a představovat svoji činnost všem Pražanům. Pro technicky zaměřenou organizaci byla historicky péče a rozvoj přírodní složky ulic výzvou, na kterou se nám nyní daří odpovídat manažersky, odborně i komunikačně,” říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

“Před naším nástupem na TSK nebylo oddělení správy zeleně, nyní je plné odborníků. Nově jsme zprovoznili aplikaci CDSw zeleň, která funguje jako pasport i plánovač péče, posílili jsme interní procesy a spolupráci s předními českými odborníky a kontinuálně plánujeme rozvoj zeleně,” říká dále Scheinherr.

Zeleň v ulicích stabilizuje příznivější mikroklima a její význam je po několika opravdu suchých a horkých létech neoddiskutovatelný. “Pohled na péči o uliční zeleň se mění, usychající stromy ve špatné kondici nám požadované funkce plnit nemohou, a proto k jejich správě přistupujeme zodpovědněji než dříve,“ říká Scheinherr.

Čtenáři se na webu www.zelenvpraze.cz seznámí s vytyčenými cíli TSK v oblasti zeleně, z jakých dokumentů a dlouhodobých strategií města plánování a správa zeleně vychází a mohou si přečíst odpovědi na časté otázky. Je možné zde sledovat aktuální informace například o řezech stromů, seči trávníků nebo nových výsadbách. TSK vysvětluje nové postupy a technologie pro výsadbu nových stromořadí a péči o ně i o stávající zeleň. Návštěvník stránek má možnost dozvědět se více o způsobu výběru vhodných dřevin a rozvoji další zeleně a najde zde i seznam doporučených článků k problematice stromů ve městech.

„Představení naší práce veřejnosti dosud hodně chybělo. Naším cílem je udržovat web vždy aktuální a Pražany informovat o tom, co, proč, jak a kde děláme i co a proč naopak neděláme, co nás k těmto krokům vede, o co se opíráme, co dalšího plánujeme a kam směřujeme,” říká Filip Hájek, místopředseda představenstva TSK.

“Uvědomujeme si, že musíme pružně reagovat na podmínky, ve kterých uliční zeleň v Praze roste dnes, a ne před desítkami let, protože se změnila i naše dnešní očekávání. Proto v osvědčených postupech navazujeme na práci našich předchůdců a tam, kde byly odborné znalosti a technické možnosti v oblasti správy zeleně překonány, zavádíme nové přístupy a metody a spolupracujeme i s dalšími obory a pracujeme na tom, abychom zlepšili rovnováhu zelené a ideálně i modrozelené složky vůči ostatním složkám pražské uliční infrastruktury,” říká Filip Hájek.

“Správu zeleně jsme zefektivnili a děláme vše pro to, aby naše činnost reflektovala zvýšené nároky na péči o zeleň i rozvoj zelenomodré infrastruktury. TSK Praha se tak v oblasti správy zeleně místo tradiční role otlounkánka pomalu učí hrát roli lídra a propagátora nových postupů,“ uzavírá Filip Hájek.

150 150 Praha spustila nový web ke správě a rozvoji městské zeleně 2022-09-24