Park Černovická pískovna – urbanisticko-krajinářská jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení parku Černovická pískovna, který vznikne rozsáhlou transformací současného těžebního prostoru a přiléhajících území v jihozápadní části města. Záměrem je vznik nového moderního parku celoměstského významu, který kromě svého rekreačního a relaxačního využití zajistí podmínky pro existenci a další rozvoj místního přírodního bohatství.

Účelem soutěže je nalézt a ocenit optimální řešení transformace území dotčené mnoha protichůdnými zájmy, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a umožní následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací.

Zahájení soutěže: 07.01.2022

Odevzdání soutěžních návrhů:08.04.2022

Zasedání poroty:21.04.2022 – 22.04.2022

Porota

Nezávislí

RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

Ing. Vladimír Sitta

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Náhradníci – nezávislí

Ing. Daniel Matějka, Ph.D.

Ing. Tomáš Popelínský

Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Ing. arch. Helena Vařejková

Závislí

Mgr. Petr Hladík

Bc. Petra Quittová

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Náhradníci – závislí

Bc. Tomáš Koláčný

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ludvík Kadlec

Jiří Hasoň

Ing. Alexandra Koutná

Ing. Monika Knězková

Ing. Ondřej Nečaský

150 150 Park Černovická pískovna – urbanisticko-krajinářská jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh 2022-01-18