Otevřená soutěž: Pomník Pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády

Deadline: 18. září 2023, 12:00
Odměna: 1. cena ve výši 650 000 Kč
Kategorie: ArchitekturaKrajinářská architekturaUmění ve veřejném prostoruOstatní
Příležitosti: Soutěže

Odkaz: https://zakazky.praha6.cz/vz00000269

Městská část Praha 6 vyhlašuje otevřenou soutěž o návrh s cílem nalézt nejvhodnější architektonicko-výtvarné řešení Pomníku Pražského povstání a úprav náměstí Interbrigády.

O soutěži

Předmětem soutěže je návrh výtvarného řešení Pomníku Pražského povstání, který bude sloužit jako symbolická připomínka historické události a zároveň vyjadřovat důležité hodnoty a ideály spojené s tímto významným okamžikem české historie. Součástí návrhu je rovněž architektonicko-krajinářské řešení úprav veřejných prostranství na náměstí Interbrigády. Cílem je vytvořit harmonické prostředí propojující historii, kulturu a moderní život ve městě. 

Soutěž je podpořena z programu Umění pro město a nabízí příležitost pro architekty a výtvarníky zapojit se do procesu tvorby veřejného prostoru.

Charakter soutěže

Soutěž je vyhlášena jako architektonicko-výtvarná otevřená dvoufázová anonymní projektová soutěž o návrh.

Soutěžní podmínky

Kompletní soutěžní dokumentace je k dispozici na profilu Zadavatele pod tímto odkazem: https://zakazky.praha6.cz/vz00000269

Termín odevzdání soutěžních návrhů v 1. fázi soutěže je 18. 9. 2023 do 12:00 (poledne).

Pro účast v soutěži je povinná registrace v nástroji E-ZAK! Proces registrace Zadavatel doporučuje zahájit v dostatečném předstihu před nejzazším termínem odevzdání soutěžních návrhů.

Orientační termíny průběhu soutěže

 • červen 2023 – vyhlášení soutěže
 • září-říjen 2023 – odevzdání a hodnocení návrhů v 1. fázi soutěže
 • leden-únor 2024 – odevzdání a hodnocení návrhů v 2. fázi soutěže
 • únor 2024 – rozhodnutí o výběru
 • duben 2024 – vyhlášení výsledků soutěže a výstava návrhů

Ceny a odměny v soutěži

 • 1. cena se stanovuje ve výši: 650 000 Kč
 • 2. cena se stanovuje ve výši: 450 000 Kč
 • 3. cena se stanovuje ve výši 350 000 Kč

Mezi účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu a nebude Zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka ve výši 400 000 Kč. Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 200 000 Kč.

Porota

Závislá část poroty:

 • Ing. arch. Bohumil Beránek – vedoucí oddělení, Odbor územního rozvoje, Úřad městské části Praha 6
 • Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček – náměstek primátora MHMP
 • Mgr. Jan Lacina – radní městské části Praha 6 (kultura, sport a volný čas, bezpečnost)
 • Mgr. Jakub Stárek – starosta městské části Praha 6

Náhradníci za závislou část poroty:

 • Ing. Jana Jelínková – vedoucí odboru územního rozvoje, Úřad městské části Praha 6
 • Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA – místostarosta městské části Praha 6
 • Mgr. Petr Prokop – statutární místostarosta městské části Praha 6

Nezávislá část poroty:

 • Richard Drury MA – kurátor, GASK
 • Doc. Ing. arch. Luboš Pata – architekt, PATA & FRÝDECKÝ ARCHITEKTI
 • Mgr. Jan Skřivánek – kurátor, Museum Kampa
 • Ing. arch. Ondřej Tuček – architekt, ARCHITEKT Ondřej Tuček
 • Ing. arch. Lucie Vogelová – krajinářská architektka, TERRA FLORIDA

Náhradníci za nezávislou část poroty:

 • Ing. arch. MgA. Osamu Okamura – architekt, pedagog FUA TUL, propagátor architektury
 • Jiří Ptáček – kritik umění a kurátor
 • prof. MgA. Tomáš Vaněk – výtvarník a pedagog na AVU v Praze

Přizvaní odborníci:

 • Plukovník Mgr. Michal Burian – Vojenský historický ústav (VHÚ)
 • Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D. – Galerie hl. města Prahy (GHMP)
 • Ing. Martin Hvězda – specialista na ekonomiku a rozpočty staveb
 • PaedDr. Jindřich Marek – Vojenský historický ústav (VHÚ)
 • Ing. arch. Ondřej Šefců – Národní památkový ústav (NPÚ)
 • Ing. arch. Kristina Ullmannová, Ph.D. – Institut plánování a rozvoje města Prahy (IPR)

Kontakt

Dotazy k soutěži je možné pokládat přes elektronický nástroj Zadavatele, případně zasílat písemně organizátorovi soutěže na tuto e-mailovou adresu jana.cepkova@czechdesign.cz.

150 150 Otevřená soutěž: Pomník Pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády 2023-07-11