Ocelový kostel od studia Gijs Van Vaerenbergh splývá s krajinou belgického venkova

Dvojice mladých architektů Pieterjan Gijs a Arnout Van Vaerenbergh navrhla do belgické krajiny objekt na pomezí uměleckého díla a budovy. Do venkovského prostředí regionu Haspengouw architekti umístili otevřenou ocelovou konstrukci ve tvaru kostela, jejíž podoba a charakter se mění v závislosti na úhlu pohledu pozorujícího. Projekt s názvem Reading between the lines vznikl v rámci landartového projektu Z-OUT, který iniciuje Museum současného umění Z33.

Tereza Hůrská , 5. 3. 2019

Muzeum současného umění Z33 funguje ve městě Hasselt na severovýchodě Belgie od roku 2002. Cílem exhibicí Z33 je prostřednictvím současného umění, architektury i filmu přimět diváka k pozornějšímu vnímání objektů, jež nás obklopují v každodenním životě a upozornit na řadu sociálních témat. Každoročně tak muzeum pořádá celkem šest dočasných výstav, kterým vždy předchází dlouhodobý výzkum. Součástí programu Z33 je také projekt Z-OUT, jehož náplní je umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru.

Jako součást Z-OUT tak vznikl i projekt Reading between the linesnavržený architekty Pieterjanem Gijsem a Arnoutem Van Vaerengerghem do venkovského prostředí regionu Haspengouw. Do lehce zvlněné krajiny umístili architekti konstrukci ve tvaru kostela, kterou tvoří celkem 33 tun rezavých ocelových plátů. Deset metrů vysoký objekt sestává ze sta horizontě umístěných vrstev, které nepravidelně prokládá 2000 sloupků.

Výsledný charakter a atmosféra kostela se tak proměňuje na základě úhlu pozorování. Pozice diváka tak rozhoduje o tom, zda bude kostel působit jako masivní výrazný objekt, či jako vzdušná struktura mizející ve vzduchu. 

Forma konstrukce vychází z klasického tvarosloví okolních kostelů. Sakrální stavby (nejen) v regionu Haspengouw hrály v minulosti důležitou roli v životech obcí, v současné době však svůj význam ztrácejí. Toto téma tak symbolizuje prázdný prostor ocelového kostela od Gijse a Van Vaerenbergha. Konstrukce uprostřed venkovské přírody neplní žádnou konkrétní funkci, jejím smyslem je přimět diváka vnímat zevšednělé věci o objekty, jež nás obklopují, novým způsobem.

ProjektReading between the linespředstavuje charakteristickou ukázku tvorby studia Gijs Van Vaerenbergh. Díla těchto mladých architektů se totiž pohybují od architektonických objektů až po drobné umělecké intervence sochařského rázu. 

150 150 Ocelový kostel od studia Gijs Van Vaerenbergh splývá s krajinou belgického venkova 2023-03-16