Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů

Ochrana Brňanů před přívalovými dešti, zlepšení stavu podzemních vod i mikroklimatu, ale také zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu. Nejen to mají přinést pilotní projekty zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech. Na základě již hotové studie proveditelnosti budou vypracovány projektové dokumentace pro realizaci konkrétních opatření. Brněnští zastupitelé na to odsouhlasili zajištění potřebných financí z rozpočtu města. Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna (KAM).

Prvotním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti, která byla dokončena v druhé polovině roku 2022 a navrhla souhrn opatření na zavedení hospodaření se srážkovými vodami ve stávající brněnské zástavbě. K tomu účelu KAM vytipovala sedm lokalit v brněnských Bohunicích, Kohoutovicích, Komíně, Novém Lískovci, Židenicích, Černovicích a městské části Brno-sever, a to na základě dlouhodobých problémů s odváděním srážkových vod.

Nově vyčleněných 21 milionů korun teď poputuje na vypracování projektových dokumentací, aby bylo možné následně realizovat konkrétní opatření vybraná ve spolupráci se zástupci dotčených městských částí.

Cílem realizací jednotlivých opatření je snížení množství srážkových vod odváděných do kanalizace i obnova zásob podzemních vod. To vše může vést ke zlepšení mikroklimatu, snížení potřeby pitné vody a případné úlevě na poplatcích za odvádění dešťových vod nebo tvorbě atraktivních veřejných prostranství. Hospodaření se srážkovými vodami založené na přírodě blízkých principech přispěje k prevenci proti záplavám a suchu, tedy i ke zvýšení odolnosti města vůči změnám klimatu.

150 150 Nový impulz pro hospodaření s dešťovou vodou v Brně, zastupitelé schválili finance na přípravu konkrétních projektů 2023-06-13