Novou podobu atria a okolí budovy FRRMS navrhli studenti a studentky dvou dalších fakult MENDELU

K patnáctému výročí Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií navrhli studentky a studenti úpravu atria v budově Z na třídě Generála Píky i prostoru před budovou. Atrium navrhovaly studentky z Lesnické a dřevařské fakulty, prostor před fakultou měli na starosti jejich kolegové ze Zahradnické fakulty. Návrhy jsou aktuálně k vidění v rámci výstavy v atriu budovy.

„Budova i prostor kolem ní by si zasloužily oživení a zútulnění. Chceme, aby to byl prostor pro potkávání, učení, pro život. Oslovili jsme kolegy z LDF a ZF, kde se připravují studenti na dráhu interiérových designerů a krajinných architektů, jmenovitě Ústav designu a nábytku a Ústav zahradní a krajinářské architektury,“ přiblížila Lenka Zouhar Ludvíková, proděkanka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Vernisáž proběhla ve středu 31. května v prostorách atria FRRMS a bude k vidění do září. V každé kategorii byli vybráni studenti a studentky, jejichž návrhy nejvíce zaujaly porotu. „Nejlepší návrh na renovaci atria odevzdalo duo Iva Marsiková a Anna Zatloukalová, okolí budovy nejlépe zvelebila Natálie Kruckovyčová, úpravami třídy Generála Píky se zabýval oceněný Jiří Matoušek,“ uvedla Veronika Malá z PR oddělení fakulty. Ocenění předali rektor MENDELU Jan Mareš, děkan FRRMS Jiří Schneider a starosta městské části Brno-sever Martin Maleček.

Vybrat vítězné návrhy bylo poměrně náročné. V případě atria jsme po prezentacích studentů hlasovali na úrovni kolegia fakulty, v případě prostorů řešených studenty architektury jsme konzultovali návrhy s vyučujícími a společně vybrali vítěze. U propojení s kampusem vybrali vítěze sami odborníci z řad vyučujících Zahradnické fakulty,“ nastínila Zouhar Ludvíková.

Na reálnou podobu si vítězné návrhy ještě počkají. „Realizace je ve hvězdách, nicméně návrhy nám otevírají možnosti toho, co vlastně v atriu a kolem fakulty chceme. Jde spíše o vize a vizualizace nápadů. Pokud by k realizaci mělo dojít, bude potřeba zpracovat detailní projekt, při jehož zadání určitě budeme z těchto návrhů vycházet,“ doplnila proděkanka.

Studentky třetího ročníku Lesnické a dřevařské fakulty navrhovaly úpravu atria ve skupinách pod vedením Milana Šimka a na základě několika konzultací se zástupci fakulty. Studenti Zahradnické fakulty pracovali jednotlivě nejen na prostoru před fakultou a zasazení do okolí, ale také na návrzích propojení fakulty s hlavním kampusem MENDELU, a navíc také na návrhu revitalizace náměstí Republiky v Husovicích. Zadáním byl veřejný prostor v prostředí metropolitního sídla. Úzce spolupracovali i s Kanceláří architekta města Brna a Katedrou sociologie Masarykovy univerzity, díky těmto konzultantům studenti získali širší pohled na navrhované prostory.

150 150 Novou podobu atria a okolí budovy FRRMS navrhli studenti a studentky dvou dalších fakult MENDELU 2023-06-13