Na určení záplavových oblastí či sanaci nestabilních svahů lze získat dotaci

Pomoci k adaptaci Česka na změny klimatu mají dvě nové dotační výzvy, které vyhlásilo ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP). Peníze je možné získat na zlepšení protipovodňových systémů, sanaci nestabilních svahů či určení záplavových oblastí, uvedlo ministerstvo. Na obě výzvy je v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) vyčleněno celkem čtvrt miliardy korun.

Do 28. dubna příštího roku lze žádat o dotaci na budování a modernizaci systému předpovědní služby a dále na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území. Peníze na tyto účely mohou získat státní podniky a organizační složky státu, včetně jejich příspěvkových organizací. Celkem je pro tuto výzvu vyčleněno 150 milionů Kč.

Dalších 100 milionů korun je připraveno v programu na sanaci skalních řícení a extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. U této výzvy je okruh možných žadatelů širší. Šanci získat dotaci na svůj projekt mají obce, jejich dobrovolné svazky, obecně prospěšné společnosti či podnikající i nepodnikající fyzické osoby. Žádosti je třeba podat do konce května příštího roku.

Ředitel SFŽP Petr Valdman zástupcům obcí, krajů a dalších subjektů připomněl, že stále mohou získat i dotaci na budování přírodě blízkých protipovodňových opatření z výzvy vyhlášené letos v září. Z vyčleněných 2,5 miliardy korun v ní zbývá ještě dostatek peněz. “Navíc je to výzva nesoutěžní, takže je o dotaci možné žádat průběžně,” dodal Valdman.

150 150 Na určení záplavových oblastí či sanaci nestabilních svahů lze získat dotaci 2022-12-19