Dřevěná mola, chodníky a lávky naučné stezky Olšina provází turisty šumavskou krajinou

Na území bývalého vojenského újezdu nedaleko Lipna si mohou turisté vychutnat novou naučnou stezku lemující rybník Olšina. Stezka vás prostřednictvím subtilních dřevěných lávek a chodníků provede krásnou šumavskou krajinou a představí vám zajímavosti o tamní přírodě a historii.

Foto: Jiří Stupka

Šumavské biotopy, mokřady a rašeliniště mohou od předloňského léta lidé prozkoumávat díky naučné stezce Olšina, která se nachází na okraji chráněné krajinné oblasti. Jde o lokalitu bývalého vojenského újezdu Boletice, k jejímuž zpřístupnění došlo teprve před pár lety, proto zde mohou návštěvníci narazit na panenskou přírodu.

Návrhu naučné stezky Olšina, která se nachází okolo stejnojmenného rybníka ze 14. století, se ujalo pražské architektonické studio Reaktor. Začátek cesty o délce přes 7 kilometrů vede kolem rekreačního střediska a infocentra Olšina, které představuje ptačí populaci nacházející se na tomto území, jež spadá pod evropsky významnou lokalitu Ptačí oblast Boletice.

Cestu mohou návštěvníci začít buď přímo u vlakové zastávky Hodňov nacházející se hned u rybníka nebo od informačního centra. Trasu navrhli architekti jako soustavu mostků, lávek a chodníků ze dřeva, které se vlní dramatickou krajinou. Ihned po otevření byl o stezku enormní zájem, kvůli kterému muselo následně dojít k několika konstrukčním úpravám.

Foto: Jiří Šebek

Prkna dřevěných chodníků občas vystřídá naučný kovový prvek s přírodní tematikou, přičemž součástí stezky jsou také kovové infopanely a 8 dřevěných totemů, které barevně odlišují jednotlivé úseky cesty. Ve dvou místech chodníky vedou přímo k rybníku a jsou zakončeny moly s plovoucí platformou kousek od břehu, ke které se návštěvníci mohou přitáhnout. Podél cest najdeme také malé vyhlídky.

Foto: Jiří Šebek

Naučná stezka Olšina je příkladem pěkné a citlivé architektonické intervence do krajiny, kterou tak jemně doplňuje, ale nenarušuje.

150 150 Dřevěná mola, chodníky a lávky naučné stezky Olšina provází turisty šumavskou krajinou 2022-12-02