Praha zítra? Nové centrum Hostivař

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
26. 06. 2024
Čas konání akce:
19:00
Místo konání:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Pořadatel:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování, Deaf Friendly a Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR
Facebook:
https://www.facebook.com/

Hostivař bude mít nové centrum. Důležitý dopravní uzel u nádraží Hostivař v samotném centru Prahy 15 projde rozsáhlou proměnou. Dojde zde k výstavbě bytů, nového úřadu městské části, polikliniky, obchodů a dalších veřejných či komerčních služeb. Transformace tohoto dosud nezastavěného území u nádraží Hostivař byla předmětem urbanistické soutěže, která proběhla formou soutěžního workshopu. Během celého procesu měla soutěžní porota i zadavatel příležitost vést se všemi týmy přímé dialogy tak, aby mohli vybrat ten nejlepší návrh. Soutěž byla vyhlášena na základě dohody mezi městskou částí Praha 15, hl. m. Prahou a samotným investorem, kterou je společnost Zelená Hostivař, patřící do skupiny JRD. Jak bude Nové centrum Hostivař vypadat? Přijďte se seznámit s vítězným návrhem, diskutovat s jeho autory a zástupci města, investorem i předsedkyní soutěžní poroty.

🟢 Sezení není číslované. Pokud divák s platnou vstupenkou neobsadí své místo nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem akce, jeho právo na dané místo bude přenecháno návštěvníkům bez rezervace.

🟢 Akce je tlumočena do českého znakového jazyka a opatřena simultánním přepisem.

150 150 Praha zítra? Nové centrum Hostivař 2024-06-10