Exkurze za příklady praxe hospodaření s dešťovou vodou v Praze 2024

Rubrika
EXKURZE
Datum akce:
13. 06. 2024
Délka akce:
9:00-16:00
Čas konání akce:
9:00
Pořadatel:
Počítáme s vodou
Webové stránky akce:
https://www.pocitamesvodou.cz/

Praha po vzoru evropských měst plánuje stále kvalitnější veřejná prostranství s využitím modro-zelené infrastruktury. V rámci exkurze navštívíme tři z nich, jejichž dokončení proběhlo v posledních letech. Součástí programu je i návštěva moderní hospodárné rezidenční čtvrti, která vznikla přestavěním areálu Modřanského cukrovaru renomovanými architekty a kromě dešťové vody hospodaří také s šedou vodou.

KDY: 13. 6. 2024 (9-16h)

ODBORNÝ DOPROVOD ZAJIŠŤUJÍ
Ing. Alice Dědečková – specialistka městské zeleně, Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Martina Forejtová — Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury
Ing. Jakub Jirák – autor systému nakládání s vodami, Projekt IV
Doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková – ČVUT, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Ing. Barbora Lišková – Kancelář veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Ing. arch. Ondřej Mundl – hlavní architekt projektu Modřanský cukrovar, Chybik+Kristof s.r.o.
Ing. Lucia Šimková – Úřad městské části Praha 3
Ing. arch. Kamila Šindelářová – ASKdesign s. r. o.
Ing. Štěpánka Endrle Šmídová – L&Scape ateliér
Ing. arch. Jakub Zuzula – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

POZVÁNKA

PRO ÚČASTNÍKY JE ZAJIŠTĚNO
oběd, odborný program, doprovodné materiály, průvodcovské zařízení (sluchátka)

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
1100 Kč — veřejná správa, akademický sektor a NGO
2 000 Kč — ostatní

REGISTRACE

Exkurze je přednostně určena zástupcům státní správy. Registrace je omezena pouze na 2 účastníky z každé organizace. Děkujeme za pochopení.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY
Bc. Monika Žitná, monika.zitna@ekocentrumkoniklec.cz

150 150 Exkurze za příklady praxe hospodaření s dešťovou vodou v Praze 2024 2024-05-23