Konference na téma pietních biocenter

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
23. 04. 2024
Délka akce:
16:00-21:00
Čas konání akce:
16:00
Místo konání:
Impact Hub Brno
Pořadatel:
Poslední stopa a Nadace Veronica
Webové stránky akce:
https://www.smsticket.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Jménem spolku Poslední stopa vás zveme na konferenci na téma pietních biocenter, která proběhne 23. 4. 2024 v Impact Hubu v Brně.

Předmětem této konference je odborná diskuze zaměřená na konkrétní řešení a diskuze o etice, legislativě, ekologii a praktičnosti pietních biocenter.

Pietní biocentrum je koncepce krajinného pohřebiště 21. století jako hybridního modelu bio diverzního krajinného prvku s aditivní hodnotou pohřbívání v extravilánů měst a obcí (ÚSES) s provázaností na ochranu životního prostředí.

Ve vyspělých zemích, jako je USA nebo Velká Británie, existují hřbitovní rezervace v určitých formách již od 90. let minulého století.

Pietní biocentrum je formou hřbitovní rezervace pro český krajinný kontext.

Konference si klade následující cíle:

– specifikace podmínek pro pilotní realizaci.
– odborný dialog o etice, legislativě a ekologii v pohřbívání.
– získání zpětné vazby veřejnosti.
– propagace petice za udržitelné pohřebnictví.

Výsledkem této konference bude sborník zahrnující výstup odborného dialogu, který poslouží jako podklad pro další kroky vedoucí k pilotní realizaci pietního biocentra.

Na konferenci vystoupí:

– Ing. Vilém Jurek, ekolog, ochránce přírody a krajinný inženýr.
– Mgr. et Mgr. Sandra Silná, husitská farářka
– Ing. Arch. Blanka Solár, architektka a autorka vize pietních biocenter
– Adam Vokáč, hrobník a správce Lučního hřbitova, absolvent kurzu Green Burial Masterclass
– Ing. Michal Friedl Ph.D, krajinný ekolog
– Ing. Jaroslav Záhora CSc., půdoznalec

V závěrečném bloku proběhne mezi přednášejícími panelová diskuze.

Pro každého návštěvníka bude nachystán teplý nápoj a občerstvení.

Partnery akce jsou NF Propolis, Nadace Veronica, Spolek Ke Kořenům, Pohřební průvodci a organizace Stiftung Reerdigung, kterým tímto děkujeme za podporu.

Akci a zpracování sborníku je též možné podpořit v rámci veřejné sbírky přes portál znesnaze21:
http://www.znesnaze21.cz/…/podporte-konferenci-na-tema…

Více o pietních biocentrech:

http://magazin.aktualne.cz/…/r~7ec192e0b4b611eeba63ac1…/

http://www.zvut.cz/…/predstava-lidi-o-klidu-a-vecnem…

http://brno.rozhlas.cz/ekologicka-pohrebiste-brnenska…

150 150 Konference na téma pietních biocenter 2024-04-07