Velké změny Prahy: Evropská města

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
16. 04. 2024
Čas konání akce:
19:00
Místo konání:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Pořadatel:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Facebook:
https://www.facebook.com/

Jak dlouho dojíždějí lidé do práce v ostatních evropských metropolích? Nakolik je pro ně dostupné bydlení? Kde jsou nejlepší univerzity? Jak tráví volný čas naši západní nebo jižní sousedé? Projekt Praha v evropském kontextu přináší srovnání, která mohou pomoci dalšímu, kvalitnímu rozvoji města. Výběr jedenácti evropských velkoměst zajišťuje srovnatelnost a rozmanitost. Analýza tak přináší jedinečný pohled na Prahu, díky kterému můžeme lépe prozkoumat její silné a slabé stránky.

O tom budeme diskutovat v rámci pravidelného cyklu Velké změny se Zdeňkem Hřibem a Petrem Hlaváčkem.

Srdečně zváni jsou, jak všichni místní obyvatele, tak posluchači, které zajímá rozvoj dopravní infrastruktury a plánování města.

🟢 Akce je tlumočena do českého znakového jazyka a bude mít simultánní přepis.

🟢 Sezení není číslované. Pokud divák s platnou vstupenkou neobsadí své místo nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem akce, jeho právo na dané místo bude přenecháno návštěvníkům bez rezervace. 

150 150 Velké změny Prahy: Evropská města 2024-04-01