Planeta Praha: Jak pečovat o přírodu ve městě?

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
09. 04. 2024
Čas konání akce:
19:00
Místo konání:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Pořadatel:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Facebook:
https://www.facebook.com/

Anglický trávník, nebo městská džungle? Praha je jedno z nejzelenějších měst na světě. Mnoho parků a dalších zelených ploch v našem městě ale není upraveno tak, aby tam lidé chtěli trávit čas. Příroda si současně hledá vlastní cestu, kde se uchytit. Prorůstá chodníky, pukliny v omítce, nádražní peróny nebo pokrývá pouliční lampy. Díky klimatické změně máme také větší tlak na udržitelnost. Jak se starat o městskou zeleň tak, abychom jí neubližovali a vzájemně si pomáhali? Jak například hospodařit s dešťovou vodou? IPR se této problematice, tedy modrozelené infrastruktuře, veřejnému prostoru a jeho detailům, usilovně věnuje. Jaké má plány a doporučení?

🟢 Sezení není číslované. Pokud divák s platnou vstupenkou neobsadí své místo nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem akce, jeho právo na dané místo bude přenecháno návštěvníkům bez rezervace.

150 150 Planeta Praha: Jak pečovat o přírodu ve městě? 2024-04-01