Kam kráčíš, veřejný prostore? – 26. dny zahradní a krajinářské tvorby

Rubrika
KONFERENCEOSTATNÍ
Datum akce:
29. 11. 2023
Délka akce:
29.11.-1.12.2023
Čas konání akce:
10:30
Místo konání:
MDK Elektra, Luhačovice
Pořadatel:
SZKT
Webové stránky akce:
https://szkt.cz/

Každá konference hledá své nosné téma. Také my se můžeme zaměřit na oblasti, které jsou často a nahlas diskutovány nejen odbornou veřejností. Prodiskutovat, jaký vliv bude mít tání permafrostu na globální klima. Zaměřit se na geopolitické konflikty v kontextu naší odbornosti. Naopak, péče o naše nejbližší okolí je považována za problematiku okrajovou. A nutno podotknout, že určitě ne právem.

Pro nás, kteří pracujeme s živým materiálem a s dlouhodobým výhledem jeho stavu, je potřeba na smysluplnost péče o veřejný prostor myslet již od začátku procesu jeho plánování. Do realizací ve veřejném prostoru jsou v poslední době investovány stále větší objemy finančních prostředků. Je však také dostatečně pamatováno i na financování následné péče?

Jsme svědky častého skloňování pojmů, jakými jsou např. ekosystémové služby, nakládání s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura. Vnímají ale všichni aktéři potřebu diskuse nad následnou péčí od návrhu projektu až po jeho realizaci? Bohužel, bez řádné péče nepřinesou tyto prvky kýžený efekt a zbude po nich pouze nenaplněný potenciál.

Tématem letošního, již 26. ročníku konference v Luhačovicích je proto následná péče. Zaměříme se na ni nejen z pohledu města, ale také v bližším detailu.

První blok nabídne úvod do celé problematiky a zamyšlení „Kam kráčíš, veřejný prostore?“.  Ve druhém bloku se zaměříme na otázky spojené se zdroji vody a efektivitou závlah. Třetí blok nás zavede mezi ukázkové projekty a dobré příklady z praxe. Závěrečný čtvrtý blok věnujeme péči v detailu.

150 150 Kam kráčíš, veřejný prostore? – 26. dny zahradní a krajinářské tvorby 2023-11-21