Velké změny Prahy: Malé zásahy, obrovské dopady

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
21. 11. 2023
Čas konání akce:
19:00
Místo konání:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování, Praha
Pořadatel:
CAMP Praha
Facebook:
https://www.facebook.com/

Veřejný prostor se jako sdílené prostranství skládá z celé řady detailů, které jeho kvalitu dotvářejí v kontextu plánování města. Městský mobiliář, zastávky, dopravní navigační systémy, reklama, úprava dlažby či bezbariérový přístup jsou pojmy, které se vztahují k vizuální, ale také funkční kvalitě města. O veřejném prostoru v Praze a jeho detailech budou debatovat náměstek pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček a náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

🟢 Sezení není číslované. Pokud divák s platnou vstupenkou neobsadí své místo nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem akce, jeho právo na dané místo bude přenecháno návštěvníkům bez rezervace.

🟢 Akce je tlumočena do českého znakového jazyka a bude mít simultánní přepis.

150 150 Velké změny Prahy: Malé zásahy, obrovské dopady 2023-11-16