Jedna lávka nestačí

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
28. 11. 2023
Čas konání akce:
20:00
Místo konání:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Pořadatel:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Facebook:
https://www.facebook.com/

Vltava Prahu protíná a sice sama slouží jako dopravní tepna, ale zároveň představuje určitou bariéru. Tu však dokáže překonat spousta mostů, které propojují pravý a levý břeh. Stačí to ale pro všechny účastníky provozu? Můžou se kolem řeky pohodlně pohybovat například cyklisti nebo pěší? Kde je lepší využít most, a kde zase spíš přívoz? Diskuze vysvětlí, jak vypadá doprava po Vltavě i přes Vltavu a jak fungují páteřní cesty na obou březích.

🟢 Sezení není číslované. Pokud divák s platnou vstupenkou neobsadí své místo nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem akce, jeho právo na dané místo bude přenecháno návštěvníkům bez rezervace.

🟢 Akce je tlumočena do českého znakového jazyka a bude mít simultánní přepis.

150 150 Jedna lávka nestačí 2023-11-07