Dobrodružná hra ve městě – Architektura dětem

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
03. 11. 2023
Délka akce:
9:30-16:00
Čas konání akce:
9:30
Místo konání:
Budova Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6
Pořadatel:
Architektura dětem
Webové stránky akce:
https://www.architekturadetem.cz/

Představte si hřiště ve městě, které si děti samy budují, přetváří a boří, kde si ověřují vlastní sílu a odhad, rozhodují se, jsou samy sebou, s kamarády, bez rodičů….
Místo, které se mění s jejich věkem a představami. Je dobrodružné a svobodné.

Že to není možné? Přijďte se přesvědčit, že ano. Překvapí vás, jaké alternativy klasických dětských hřišť ve světě existují. Nejznámější z nich je koncept „Adventure playground“, který je v zahraničí rozšířený již od 70. let. 20 století.
Rádi bychom podpořili vznik prvního „Adventure playground“ také na území ČR.

Better a broken bone than a broken spirit.” – Lady Allen Hurtwood

10:00-12:00 / Dopolední studentský blok

Dopolední přednáškový blok je koncipovan jako „studentský“ a je zaměřen především na studenty Fakulty architektury ČVUT. Představí téma dětské hry v urbánním prostředí, současnou situaci včetně legislativy a možnosti, jak přistupovat k integraci hry do veřejného prostoru města.

13:00-16:00 / Diskuzní kulatý stůl

Odpolední blok bude mít formu kulatého diskuzního stolu a cílí především na odborníky (architekty, krajinářské architekty, designéry, atp.), zástupce státní správy i samosprávy a představitele volnočasových aktivit, které koncept dobrodružné hry zajímá a rádi by se podíleli na podpoře a vzniku prvního nefalšovaného „Adventure playground“ v ČR.

Kromě Adventure playground“ představíme v rámci kulatého stolu také další, u nás méně známé či zcela neznámé koncepty herních dobrodružných prostorů, jakými jsou putovní hřiště („Spielwagen“), tvořivé hřiště („Tvořiště“) a  Instatntní hřiště („pop-up“ playground ).

Letošní konference navazuje tematicky na konferenci z roku 2018 s názvem Děti a město – prostor pro hru, která se problematice hry ve městě věnovala z různých úhlů pohledu. (Více o konferenci včetně záznamu přednášek a závěrečného výstupu v podobě Memoranda Děti a město: Prostor pro hru.

Během odpoledního bloku (13-16 hod.) bude zajištěn dětský koutek s velkoformátovou stavebnicí spolku Město přátelské k dětem. Pokud byste rádi, aby se i Vaše děti zúčastnily malého dobrodružství přímo v budově Fakulty architektury ČVUT, napište nám prosím, jejich věk a počet. Děkujeme :-).

150 150 Dobrodružná hra ve městě – Architektura dětem 2023-10-28