Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2023

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
21. 11. 2023
Délka akce:
9:00-15:00
Čas konání akce:
9:00
Místo konání:
Aula ZF MENDELU, Valtická 337, Lednice
Pořadatel:
Zahradnická fakulta
Webové stránky akce:
https://zf.mendelu.cz/

Zveme vás na konferenci Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2023 – konference IGA. Cílem konference je prezentace aktuálních výsledků disertačních prací studentů doktorských programů Zahradnické fakulty MENDELU, včetně zvýšení obecného povědomí o problematikách řešených na jednotlivých ústavech ZF MENDELU.
 
Odborné sekce konference:
 
1. Zahradnictví (D-ZAHR, D-EUHO)
2. Krajinářská architektura (D-KA)
 
Výsledky budou prezentovány studenty 3. a 4. ročníků postgraduálního studia, za účasti studentů z nižších ročníků bez prezentace. K termínu konference bude vydán sborník abstraktů.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Kristýna Kříčková, +420 519 367 222, kristyna.krickova@mendelu.cz, Děkanát ZF MENDELU

150 150 Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2023 2023-10-15