Konference ke Dni krajiny 2023

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
20. 10. 2023
Délka akce:
8:30-14:15
Čas konání akce:
8:30
Místo konání:
Poslanecká sněmovna – Státní akta, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1
Pořadatel:
SZKT
Webové stránky akce:
https://szkt.cz/

Krajina čelí mnoha problémům a výzvám. Řada z nich má přímou spojitost se sílící klimatickou změnou a s naléhavou potřebou na ni co nejúčinněji reagovat. Část problémů je způsobena rostoucími nároky na využití krajiny a nekoncepčním přístupem při jejich naplňování. Týká se to rozvoje zastavěného území, technické i dopravní infrastruktury, zemědělství, hospodaření s vodou i rekreačních a pobytových funkcí krajiny.

Přestože krajina představuje složitý, provázaný systém, jsou zásahy do ní často řešeny nekoncepčně, bez souvislostí a vazeb. Významným posun pro (nejen) českou krajinu představuje evropský Zákon o obnově přírody, který byl schválen v nedávné době Evropským parlamentem a přináší velké šance pro pozitivní změny.

Cílem konference je nastínit problematiku krajiny – jež zahrnuje spojité zastavěné i nezastavěné území, sídla i volnou krajinu – jako ucelené téma. Ukážeme možnosti řešení problémů i rozvoje potenciálů v rámci komplexního, mezioborového přístupu, který nabízí krajinářská architektura. Tento přístup ke krajině výrazně podpoří právě uplatnění Zákona o obnově přírody, jehož budoucí konotace pro Českou republiku budou velice důležité. Příklady dobré praxe efektivně představí možná řešení pro zlepšení prostředí a zároveň podporují myšlenku, že téma krajiny je pro život v obcích tématem zásadního významu.

Akce se koná pod záštitou:
Konference se koná pod záštitou místopředsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pana Tomáše Dubského.
Jana Krutáková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Program

 • 8:30 – 9:30 Prezence účastníků
 • 9:30 – 11:30 Blok I. – Krajina jako komplexní téma
 • Úvodní slovo: Jana Krutáková (předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP), Tomáš Dubský (místopředseda Zemědělského výboru PSP), Jana Pyšková (předsedkyně České asociace pro krajinářskou architekturu ČAKA), Katerina Gkoltsiou (President IFLA EU – nahrávka)
 • Krajina: sociokulturní, environmentální, ekonomické přesahy a souvislosti Klára Salzmann (Ústav krajinářské architektury FA ČVUT)
 • Současný přístup k ochraně krajiny na evropské úrovni: Nature Restoration Law, konotace pro ČRLuděk Niedermayer (poslanec Evropského parlamentu, TOP 09)
 • Krajina velkého měřítka: principy zelené infrastruktury jako základní krajinné infrastruktury Eva Jeníková (ČAKA, atelier IN-SITE)
 • Krajina v sídlech: problematika a specifika řešení sídelní krajiny, využití principů modrozelené infrastruktury Zuzana Štemberová (ČAKA, Terra Florida)
 • Diskuse
 • 11:30 – 12:00 Přestávka na kávu a občerstvení
 • Projekce výstava IFLA EU Exhibition “Reconsidering Nature” 2022
 • 12:00 – 13:45 Blok II. – Příklady dobré praxe spolupráce obce s krajinářským architektem
 • Litomyšl – Park Zdeňka Kopala: Příklad spolupráce města s krajinářským architektem vedoucí k na míru šitému originálnímu řešeníEva Wágnerová, krajinářská architektka + Daniel Brýdl, starosta
 • Brno: Koncepční přístup ke krajině v rámci městského plánování Ondřej Nečaský (krajinářský architekt, KAM Brno)
 • Kostelní Lhota: Koncepční rozvoj krajiny sídelní i volné v katastru obce Tomáš Drobný (starosta)
 • Liberec: Kroky ke koncepčnímu rozvoji krajiny města Zuzana Koňasová (vedoucí odboru KAM)
 • Zlín: Soutěže a realizace v městské krajině Zuzana Hegmonová (Odbor městské zeleně, Zlín)
 • Chorušice: Spolupráce s krajinářskými architekty má smysl Martin Bauer (starosta)
 • Diplomová práce na téma Koncepce možností revitalizace horního povodí Lužické Nisy Ruby Pavoučková (studentka Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT)
 • 13:45 – 14:15 Závěr a diskuse

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15. 10. 2023 pod odkazem PŘIHLÁŠKA.

Obchodní podmínky:

 • Seminář je zdarma, ale beru na vědomí, že kapacita sálu je velmi omezena a v případě, že se nakonec nebudu moci zúčastnit, omluvím se nejpozději 3 dny před konání akce a uvolním tak místo kolegům, na které se původně nedostalo!

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

Česká komora architektů


Magistrát hlavního města Prahy

Účast na konferenci je zdarma, ale přihláška je závazná!

150 150 Konference ke Dni krajiny 2023 2023-09-26