Workshop ke standardizaci územních plánů

Rubrika
WORKSHOP
Datum akce:
25. 09. 2023
Čas konání akce:
10:00-13:00
Místo konání:
konferenční prostory MMR, Pařížská ul. 4, Praha 1
Pořadatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování
Webové stránky akce:
https://www.cka.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje bude pořádat dne 25. září 2023 od 10:00 do 13:00 hodin v konferenčních prostorách ministerstva, Pařížská ul. 4, Praha 1, workshop ke standardizaci územních plánů.

Workshop je určen pro projektanty a jejich spolupracovníky, kteří se podílejí na tvorbě a převádění územních plánů do jednotného standardu podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Cílem workshopu je na základě dosavadních zkušeností s implementací jednotného standardu vybraných částí územního plánu, která je uplatňovaná od 1. 1. 2023, identifikovat potřebné úpravy pro vyhlášku k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb. v oblasti standardizace územních plánů a další potřebné kroky v oblasti metodické podpory standardizace územních plánů. Cílem není diskutovat, zda standard ano či ne, ani se neočekává výrazná proměna standardu oproti stávající právní úpravě.

Účelem je identifikovat dílčí oblasti, které působí většímu počtu projektantů v praxi problémy, a pokusit se nalézt jejich možnou úpravu do nové vyhlášky.

Orientační program:

  1. shrnutí změn právní úpravy, které v oblasti standardizace vybraných částí územních plánů přináší nový stavební zákon,
  2. dosavadní zkušenosti se standardizací vybraných částí územních plánů z pohledu ministerstva,
  3. dosavadní zkušenosti se standardizací vybraných částí územních plánů z pohledu projektanta,
  4. panelová diskuze.

Závazně je možné se přihlásit na tento workshop přes registrační formulář, a to do vyčerpání kapacity sálu, který má 140 míst, nejpozději však do 15. 9. 2023. Účast na workshopu je zdarma.

Přihlášený účastník, který následně zjistí, že se workshopu nemůže zúčastnit, zašle informaci o své neúčasti e-mailem Mgr. Tomáši Zvardoňovi (zvardon@uur.cz), aby neblokoval místo v sále.

150 150 Workshop ke standardizaci územních plánů 2023-09-02