Komunitní plánování Letňany

Rubrika
SETKÁNÍ
Datum akce:
22. 06. 2023
Délka akce:
17:30-20:00
Čas konání akce:
17:30
Místo konání:
ZŠ Tupolevova
Pořadatel:
Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR
Facebook:
https://www.facebook.com/

Vážení obyvatelé a návštěvníci Letňan, Proseka, Kbel a okolí.
Dovolujeme si Vás pozvat na komunitní plánování územní studie velkého rozvojového území Letňany – Kbely:

📍 22. června – Letňany, jídelna základní školy Tupolevova, od 17.30 hodin

Kolem stanice metra Letňany má hlavní město Praha s partnery plán na vystavění nové městské čtvrti. Benefitem k tomu cíli je fakt, že hlavním město Prahy a Česká republika vlastní většinu pozemků v území, což umožňuje maximalizaci veřejného zájmu v území. K tomu, aby se budoucí bytová i komerční výstavba co nejlépe snoubila s životem v okolních čtvrtích, otevřel Institut plánování a rozvoje širokou debatu s veřejností o návrhu projektu.
Více informací na stránkách institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy:

► https://iprpraha.cz/projekt/133/letnany-kbely

Obě setkání nabídnou tu samou možnost, jednou obyvatelům Kbel, podruhé obyvatelům Letňan, zapojit se se svými nápady a připomínkami do návrhu nové čtvrti. Nová čtvrť zatím nemá navrženou podobu. Tvar a funkce nové čtvrti budou navrženy společně s veřejností tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům veřejnosti, ale také města. Hlavní město Praha má v této oblasti unikátní možnost realizovat funkce, které mohou pozitivně ovlivnit bytovou politiku ve městě a nabídnout obyvatelům okolních čtvrtí nové, doposud chybějící služby. Cílem je vytvořit novou čtvrť podle nejvyšších standardů druhé poloviny 21. století.

Přijďte s námi diskutovat, sdělit nám Váš názor a rozvoj, a zároveň se dovědět řadu podrobností přímo od vedoucích pracovníků územní studie.

Na setkání se těší Lukáš Hanus
Koordinátor zapojení veřejnosti

150 150 Komunitní plánování Letňany 2023-06-13