Urbanismus a Slovensko +

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
13. 06. 2023
Délka akce:
20:00-22:00
Čas konání akce:
20:00
Místo konání:
Přístav 18600
Pořadatel:
Gogolák+Grasse a Přístav 18600
Facebook:
https://www.facebook.com/

Večery +, o urbanismu a jeho překryvech. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 chtějí poukázat na různé aspekty urbanismu, plánování měst a jejich dopad na naše prostředí.
První večer devátého ročníku je zaměřen na „Slovensko“ a urbanismus.

Slovensko je nejenom blízkým sousedem se společnou historií. V rámci urbanismu nás pojí mnoho témat, společných problému i jejich řešení. Variace na místní pohledy a přístupy jako i neotřelé pozice vycházející ze specifik Slovenska. Můžeme je sledovat právě i v projevu urbanismu a jeho detailu. Tyto části v posledních letech na území Slovenska získávají opět na důležitosti a mohou tak být zdrojem inspirace či poučení. Od institucionálního pohledu až k detailu veřejných prostranství.

Jak se mění přístup k urbanismu na Slovensku? Jak se pracuje s detailem veřejných prostranství? Jaké jsou specifika tvorby prostředí na Slovensku?

150 150 Urbanismus a Slovensko + 2023-05-29