Stromovka – geneze obnovy parku

Rubrika
PREZENTACE
Datum akce:
20. 06. 2023
Délka akce:
10:00-15:00
Čas konání akce:
10:00
Místo konání:
Stromovka, Praha
Pořadatel:
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.
Webové stránky akce:
https://szkt.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Rádi bychom Vás komplexně seznámili s naší prací v rámci přírodně a památkově chráněného parku Královská obora Stromovka z pohledu zadavatele, projektantů, specialistů, technických dohledů investora, realizátorů a údržby parku.

Účast přislíbili:
– zástupce investora a zadavatele celkových koncepcí, projektových dokumentací, realizací a koncepce udržitelnosti parku Stromovka (OCP MHMP oddělení péče o zeleň Ing. Alice Dědečková)
– zástupci údržby parku Stromovka (LHMP – Barbora Berecová, Bc. Jan Kvasnička, Marek Šíma)
– projektanti realizovaných koncepčních celkových obnov (Ing. Martin Kovář, Ing. Aleš Steiner a Ing. Pavlína Malíková)
– projektant koncepční obnovy stromového a keřového patra (Ing. Josef Souček)
– autor koncepce travních a travinobylinných porostů (Ing. Marek Hamata)
– technický dozor investora a konzultant v rámci specializace
– arboristika a ochrana dřevin na staveništi (Ing. Pavel Wágner)
– fytopatolog specialista (Ing. Jiří Rozsypálek)

Program

  • 9:30 – 10:00Prezence a výdej sluchátek
  • 10:00 – 12:00Dopolední blok
  • 12:00 – 12:30Přestávka na individuální oběd
  • 12:30 – 15:00Odpolední blok

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 15. 6. 2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
  • on-line kartou,
  • v tomto případě NENÍ možné platit na místě!

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. 

Více informací a přihlášení: https://szkt.cz/work…/stromovka-geneze-obnovy-parku-6-2023 

150 150 Stromovka – geneze obnovy parku 2023-05-29