Historické zahrady Kroměříž 2023 – PAMÁTKY ZAHRADNÍHO UMĚNÍ NA SEZNAMU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
25. 05. 2023
Čas konání akce:
10:00
Místo konání:
Arcibiskupský zámek v Kroměříži – Balkonové sály
Pořadatel:
NPU, Klub UNESCO Kroměříž
Webové stránky akce:
https://www.npu.cz/

Klub UNESCO Kroměříž a Národní památkový ústav si vás dovolují pozvat na odbornou konferenci Historické zahrady Kroměříž 2023, která se uskuteční v termínu 25. až 26. května 2023 v Kroměříži.

V letošním roce 25. výročí zápisu zahrad a zámku v Kroměříži na Seznam světového dědictví se konference zaměřuje především na problematiku kroměřížských, českých a evropských zahrad zapsaných jako památky světového dědictví. Jednotlivé příspěvky uvedou přínosy, rizika, výzvy i příklady dobré praxe.

Konference pořádá od roku 1998, obvykle ve dvouletých intervalech Klub UNESCO Kroměříž, v posledních letech ve spolupráci s NPÚ, Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži. Cílem je získávání podnětů pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění i jejich využívání ke  vzdělávání a kulturním účelům.
Pro účastníky konference i pro veřejnost se 25. května v 19.30 hod. uskuteční v Rotundě Květné zahrady koncert smyčcového komorního orchestru Collegium Giovane.

Na konferenci jsou zváni zástupci odborné i laické veřejnosti, majitelé a správci historických zahrad a parků, představitelé samosprávy, státní správy, studenti vysokých a středních škol.

Konferenční poplatek:

  • základní ve výši 400 Kč
  • snížený ve výši 250 Kč (studenti, důchodci, zaměstnanci NPÚ)

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

PROGRAM KONFERENCE

Přihlášky lze zasílat do 17. května 2023. 

150 150 Historické zahrady Kroměříž 2023 – PAMÁTKY ZAHRADNÍHO UMĚNÍ NA SEZNAMU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ 2023-05-11