Jan Hendrych: Sochy a mosty

Rubrika
VÝSTAVA
Datum akce:
25. 04. 2023
Délka akce:
25. 4. 2023 - 21. 5. 2023
Čas konání akce:
18:00
Místo konání:
Smíchovská Náplavka, Kobka 17
Pořadatel:
Umění pro město
Facebook:
https://www.facebook.com/

Srdečně vás zveme na vesrnisáž výstavy Jan Hendrych: Sochy a mosty, která se bude konat 25. dubna od 18 hod. v Kobce 17, Hořejší nábřeží.

V letošním roce dojde k otevření nové pražské lávky, která propojí Karlín a Holešovice. Na jejím středu na ostrově Štvanice sochař Jan Hendrych ve spolupráci s architektem Petrem Tejem, autorem lávky, a Galerií hlavního města Prahy umístí figurální plastiku ženy, která může být zosobněním ostrova stejně jako duší nového mostu. Výstava v komunitní Kobce 17 na Smíchovské náplavce se tematicky věnuje jak návrhu sochy pro Štvanici, tak i dalším dílům sochaře Jana Hendrycha, která souvisejí s mosty a lávkami. Hendrych se od 70. let 20. století až do současnosti opakovaně vrací k motivu stavby spojující dva protější břehy. Vytvořil řadu návrhů volných plastik s námětem mostu postupně abstrahovaného do expresivních forem, ve kterých se objevuje symbolika spojená s atributy českého světce Jana Nepomuckého, jenž se stal pro svůj osud a martyrium často zobrazovaným patronem všech lodníků, vorařů a jako symbol šťastného návratu stával u většiny mostů. Vzájemný vztah sochy a mostu v díle Jana Hendrycha lze také chápat jako personifikaci vztahu umění a architektury, člověka a krajiny, pozemského života a víry ve vyšší duchovní sféry.

25. 4. 2023 – 21. 5. 2023

Kurátoři: Marie Foltýnová a Petr Tej

Architekt výstavy: Petr Tej

Otevírací hodiny výstavy:
úterý-pátek od 14 do 18 h.
sobota-neděle od 11 do 18 h.

VSTUP ZDARMA

150 150 Jan Hendrych: Sochy a mosty 2023-04-25