Archi_květen: Daniel Brýdl – starosta Litomyšle

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
04. 05. 2023
Délka akce:
17:00-19:00
Čas konání akce:
17:00
Místo konání:
Solná 417/8, 746 01 Opava
Pořadatel:
Spolek architektury města, Kulturní Opava a OKO - Opavská kulturní organizace
Facebook:
https://www.facebook.com/

Archi_květen – přednáškový cyklus zprostředkovávající dialog současné architektonické tvorby s jejími tvůrci i uživateli.

* * *

Daniel Brýdl (*1973) je starosta Litomyšle, která platí po dlouhá léta za vzor pro ostatní české obce v otázce, jak nakládat s veřejným prostorem a architekturou. Ve starostování navazuje na práci svého otce Miroslava Brýdla, prvního porevolučního starostu, který už v 90. letech určil architektonické směřování deseti tisícového města.
Litomyšl se za posledních 33 let probrala z ospalého šedého města v živé staročeské maloměsto, kde došlo k nadstandardnímu propojení nové architektury s historickou, kde nové vedení města vždy navazuje na to předchozí, kde základem rozvoje města a veřejného prostoru je kontinuita a spolupráce.
Litomyšl bývá nazývána “hlavním městem moderní architektury” – proč tomu tak je, jaké rady by vedení města dalo samosprávám jiných měst a obcí a co se v rodišti Bedřicha Smetany chystá, představí první host přednáškového cyklu.

* * *

Celý program:

Daniel Brýdl – starosta Litomyšle, “hlavního města české moderní architektury”
čtvrtek 04. 05. / 17:00 / Refektář domu umění

Igor Kovačević – architekt v CCAE MOBA, organizátor soutěže na OD Breda formou architektonického dialogu
čtvrtek 11. 05. / 17:00 / Klub Art

Jakub Straka – architekt v ateliéru Bod Architekti, účastník i porotce v architektonických soutěžích
čtvrtek 18. 05. / 17:00 / Klub Art

Participativní bydlení – Opava – multistakeholder workshop
pondělí 22. 05. / 16:30 / Klub Art

* * *

vstupné dobrovolné

150 150 Archi_květen: Daniel Brýdl – starosta Litomyšle 2023-04-25