Pojďme dělat město

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
18. 05. 2023
Délka akce:
18.5-19.5.2023
Čas konání akce:
9:00
Místo konání:
Litomyšl
Webové stránky akce:
http://www.pojdmedelatmesto.cz/

Na konferencích bývají často prezentovány ukázky přístupů velkých světových metropolí nebo teoretické koncepty. Výzva Pojďme dělat město se zaměřuje na města spíše menší a jejím těžištěm jsou konkrétní příklady dobré praxe.

Po úspěšném 1. ročníku ve Žďáře nad Sázavou (který se zaměřoval na „dobré zadání“) a neméně úspěšnými 2. ročníkem v Praze a Dolních Břežanech (s nosným tématem „role městského architekta“) a 3. ročníkem v Líbeznicích (s tématem „komunální politika a stanovování priorit rozvoje“) vás zveme na 4. ročník konference Pojďme dělat město, který se koná 18. – 19. května 2023 v „Mecce české městské architektury“ – městě Litomyšl.

Podtitulem 4. ročníku bude Kvalitní veřejný prostor = srdce města i komunity. Opět se zaměřujeme spíše na menší města a obce a program bude zahrnovat mnoho inspirace a podrobností ke konkrétním realizacím.

Cílem konference Pojďme dělat město je

  1. Vytvořit prostor pro vytváření vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru.
  2. Šíření informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru.
  3. Rozšiřování vědomostí.

Konference je určená pro

  1. architekty, urbanisty a krajináře;
  2. města a obce, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů;
  3. politiky a aktivní občany.

Program ročníku 2023
1. den
9:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 13:00 Dopolední blok
Ing. Lukáš Černohorský (náměstek ministra pro místní rozvoj) / úvodní slovo
Ing. Roman Línek, MBA  (náměstek hejtmana Pardubického kraje) / Rekonstrukce pardubických Automatických mlýnů
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. (starosta města Litomyšl) / Litomyšl – město pro lidi
Ing. arch. Josef Pleskot + Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt / Město, vztahy
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. + Ing. Jakub Finger / Úpravy nábřeží řeky Loučné I
Luboš Veselý + Mgr. Adriana Kadlec + Mgr. David Šafránek (Nadace Proměny Karla Komárka) / Pojďme udělat park, který nás přežije  
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura / Litomyšl – město pro každého?
Panelová diskuze s hosty dopoledního bloku

13:00-14:00 Oběd
14:00-17:30 Odpolední blok
Dipl. -Ing. Till Rehwaldt / Navrhování veřejných prostranství v Německu – příklady z praxe
Ing. arch. Lukáš Grasse / Principy rozvoje města Šlapanice
M&P Veličkovi + Ing. Tomáš Popelínský / Revitalizace nábřeží v Plané nad Lužnicí 
Ing. arch. Ondrej Marko / Leopoldov 
Ing. Eva Wagnerová + Ing. Lukáš Řádek / Protipovodňový park Zdeňka Kopala 
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. / Chrudim pohledem městského architekta
Panelová diskuze s hosty odpoledního bloku

Společenský večer s rautem a diskuze s bývalým starostou Litomyšle – Miroslavem Brýdlem. (časy budou upřesněny)

2. den
Průvodcované procházky (čas bude upřesněn)

Procházku po realizacích s odborným komentářem povede jednu skupinu městská architektka Litomyšle Ing. arch. Zdeňka Vydrová a druhou skupinu Ing. Antonín Dokoupil vedoucí oddělení rozvoje a investic.

150 150 Pojďme dělat město 2023-04-15