O ZELENI | Komentovaná procházka sadem Dr. Milady Horákové

Rubrika
VYCHÁZKA
Datum akce:
03. 05. 2023
Délka akce:
17:00-18:30
Čas konání akce:
17:00
Místo konání:
Sady dr. Milady Horákové
Pořadatel:
MAPPA Ostrava
Facebook:
https://www.facebook.com/

Procházka s arboristou Jiřím Poulíkem se zaměří na stromy v sadu Dr. Milady Horákové. Přijďte si poslechnout, jaké druhy stromů jsou zde přítomné, jak jsou staré, v jakém zdravotním stavu se nachází a jaká ošetření a proč u nich specialisté navrhují. 🎤👂

🌳 Na konkrétních stromech arborista ukáže základní parametry jejich zdravotního stavu a vitality.
🌳 Popíše také viditelné choroby stromů či škůdce a parazity.
🌳 Ukáže důvody, proč jsou některé stromy navrhované ke kácení a co je to provozní bezpečnost.

Zazní ale i obecnější témata. Představíme si strom jako biotop či jako součást biotopu a také se na něj podíváme jako na významný estetický prvek, který činí náš život ve městě snesitelnějším. ☝️👀

📌 Sraz v 17 hod před DKMO
💚 Účast zdarma.

150 150 O ZELENI | Komentovaná procházka sadem Dr. Milady Horákové 2023-04-15