O SOCHÁCH | Komentovaná procházka sadem Dr. Milady Horákové

Rubrika
VYCHÁZKA
Datum akce:
18. 05. 2023
Délka akce:
17:00-18:30
Čas konání akce:
17:00
Místo konání:
Sady dr. Milady Horákové
Pořadatel:
MAPPA Ostrava
Facebook:
https://www.facebook.com/

Procházka po uměleckých dílech v sadu Dr. Milady Horákové s historikem Jakubem Ivánkem představí všechny zdejší sochy a plastiky, které jsou otiskem jednotlivých fází jeho vývoje. ☝️🗿 “Bruselské” období, konec “zlatých šedesátých”, tzv. normalizace, 90. léta i pozdější doplňky. Vrátíme se rovněž k umělecké výzdobě někdejšího hřbitova, která byla při jeho rušení přesunuta na současný městský hřbitov ve Slezské Ostravě.

Hlavní pozornost bude věnována plastikám z Mezinárodního sympozia prostorových forem z konce 60. a počátku 90. let, které tvoří dva kompaktní celky a nejvýznamnější uměleckou vrstvu v současném parku, ačkoli jejich historie je složitá. 🧩🧩 Stranou nezůstane ani otázka nové koncepce parku dle plánů na jeho proměnu, který se zachováním uměleckých děl počítá.

📌 Sraz v 17 hod před DKMO
💚 Účast zdarma.

150 150 O SOCHÁCH | Komentovaná procházka sadem Dr. Milady Horákové 2023-04-15