Živá krajina – vracíme život do krajiny

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
04. 04. 2023
Čas konání akce:
17:00
Místo konání:
Obecní knihovna Nemojany
Pořadatel:
Živá krajina jižní Morava, Obecní knihovna Nemojany a Živá voda
Facebook:
https://www.facebook.com/

Promítání krátkého filmu, přednáška a diskuse o projektu Živá krajina.
Spolek Živá voda přináší odpovědi na zásadní témata dnešní doby:
Jak vrátit vodu do krajiny, abychom jí měli dostatek.
Jak předcházet bleskovým povodním nebo erozi půdy.
Jak zabránit ztrátě úrodnosti a druhové pestrosti.
Na přednášce se dozvíte, jak může pomoci každý z nás!
Vstupné na přednášku je zdarma.

Akce se uskuteční díky podpoře Active Citizens Fund ČR, Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a Skautský institut

150 150 Živá krajina – vracíme život do krajiny 2023-03-27