Strom ve městě: fyziologie a půda

Rubrika
SEMINÁŘ
Datum akce:
20. 04. 2023
Délka akce:
9:30-16:30
Čas konání akce:
9:30
Pořadatel:
SZKT
Webové stránky akce:
https://szkt.cz/

doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. | Základy fyziologické ekologie stromů v městském prostředí
Stromy žijí v neustálé interakci se svým okolím. Ve srovnání s lesem mají ve městě v některých aspektech snazší život, například nemusí tolik bojovat o prostor s okolními dřevinami téhož druhu. Většinou ale, a to se týká zejména kořenů, to mají zatraceně těžké. Tato přednáška přiblíží, jak vnější prostředí ovlivňuje vnitřní fungování stromu. Jak strom bojuje o vodu, kyslík v půdě nebo o živiny. Jak ho poškodí zasolení, znečištění nebo sucho a horko. Jak jsou funkčně propojeny nadzemní a podzemní část stromu. Zmíníme i některé metody, pomocí kterých lze měřit fyziologické parametry stromu, jako jsou fotosyntéza a vodní provoz.

Ing. Aleš Kučera, Ph.D. | Půdní prostředí města jako východisko pro existenci stromu
Smyslem výsadby stromů ve městě je, aby na daném stanovišti tyto dlouhověké rostliny byly schopné růst co nejdelší dobu. V důsledku mnohdy limitních, nebo při nejmenším stresujících podmínek se délka života stromu mnohdy zkracuje a o to dříve je potom zapotřebí tuto zeleň obnovovat. Extrémní půdní podmínky k tomuto stavu značně přispívají. Půdní prostředí města je typické nebývalou prostorovou proměnlivostí i neobvyklými vlastnostmi, které mohou omezovat rozvoj kořenového systému i příjem vody a živin. Jedná se především o ryze antropogenní prostředí s půdou utvořenou člověkem – záměrně i spontánně – a v častých případech je otázkou, zda strom ještě stále roste v materiálu, který můžeme nazývat půdou.
V následujícím příspěvku si představíme půdní prostředí města s jeho zvláštnostmi, vlastnostmi, vývojem i důsledkem pro strom. Také si jednoduše představíme způsoby, jakými můžeme půdu charakterizovat a jak lze půdní prostředí stromu optimalizovat.

Program

  • 9:30 – 10:00Prezence účastníků
  • 10:00 – 13:00Základy fyziologické ekologie stromů v městském prostředídoc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
  • 13:00 – 14:00Přestávka na individuální oběd
  • 14:00 – 16:30Půdní prostředí města jako východisko pro existenci stromuIng. Aleš Kučera, Ph.D.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15. 4. 2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou,
  • v hotovosti na místě

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Strom ve městě: fyziologie a půda 2023-03-27