Setkání příznivců Slavkovského lesa

Rubrika
SETKÁNÍ
Datum akce:
31. 03. 2023
Délka akce:
16:00-19:00
Čas konání akce:
16:00
Místo konání:
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504
Pořadatel:
Správa CHKO Slavkovský les
Webové stránky akce:
https://ekolist.cz/

V pátek 31. března od 16:00 se koná tradiční výroční setkání na Správě CHKO Slavkovský les s krátkými příspěvky o naší přírodě a krajině. Odhalíme nešvary hospodaření na našich rybnících. Dozvíme se, zda má perspektivu využití ohně při údržbě krajiny. Povíme si o vlcích ve Slavkovském lese. Po dvou přednáškových blocích následuje společenská část večera s volnou zábavou a drobným občerstvením. Na závěr autoři představí novou knihu „Zvláště chráněná území Karlovarského kraje“, vydanou na začátku letošního roku Karlovarským krajem. Knihu je samozřejmě možné na místě také získat. Vstup na akci je zdarma.

PROGRAM

1. BLOK 16:00–17:10

16:00–16:10
David Blažek (AOPK ČR, RP Správa CHKO SL)
Přírodní rezervace U sedmi rybníků – zhodnocení proběhlé revitalizace a vývoj populací ryb a obojživelníků v posledních sezonách

16:15–16:25
Soňa Müllerová (AOPK ČR, RP Správa CHKO SL)
Boj s invazními rostlinami v CHKO Slavkovský les – vybraná opatření realizovaná v praxi

16:30–16:45
Barbora Plašilová (AOPK ČR, RP Správa CHKO SL)
Shrnutí výsledků projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů 2017–2023 ve Slavkovském lese

16:50–17:05
Vojtěch Kolář (Entomologický ústav AV ČR)
Výsledky mapování vodních bezobratlých ve Slavkovském lese, nešvary rybničního hospodaření a jejich vliv na diverzitu vodních brouků

2. BLOK 17:15–18:40

17:15–17:30
Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO SL)
Podpora hořepníků a následný transfer modrásků hořcových v PP Kounické louky

17:35–17:50
Václav John (AOPK ČR, Praha)
Dvě dekády monitoringu a ochrany hnědáska chrastavcového v západních Čechách

17:55–18:10
Přemysl Bobek (Botanický ústav AV ČR)
Řízené vypalování mokřadů: historie a perspektiva využívání ohně k údržbě krajiny

18:15–18:25
Pavel Jaška (AOPK ČR, RP Správa CHKO SL)
Co víme o vlcích ve Slavkovském lese?

18:30–18:40
Vladimír Melichar, Petr Krása, Přemysl Tájek
O nejzapomenutějších rezervacích v kraji. Představení nové knihy „Zvláště chráněná území Karlovarského kraje“

150 150 Setkání příznivců Slavkovského lesa 2023-03-27