Květiny v městské zeleni

Rubrika
EXKURZE
Datum akce:
26. 04. 2023
Délka akce:
26.4.-27.4.2023
Čas konání akce:
10:00
Místo konání:
Strakonický Hrad, Zámek 1 38601 Strakonice
Pořadatel:
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.
Webové stránky akce:
https://szkt.cz/
Facebook:
https://m.facebook.com/

Konference Sekce SZKT – Správa zeleně se věnuje tématu použití květin ve veřejných výsadbách. Přednáškový program se bude věnovat zejména cibulovinám a dvouletkám, novým trendům v trvalkových výsadbách, travobylinným lučním společenstvům a dalším tématům. Představena bude i Sekce Správa zeleně a činnost jednotlivých měst, které jsou jejími členy.

Nedílnou součástí konference je i exkurze městem, zaměřená na kvetoucí cibuloviny a na technologii mulčování trvalkových záhonů vlastní biomasou. Účastníci exkurze uvidí i mechanizovanou výsadbu  cibulovin v trávníku, realizovanou v rámci semináře v roce 2011, jako jednu z prvních v ČR! V letošním roce tak vykvete již podvanácté. Těšit se můžete i na výměnu zkušeností mezi městy a konverzaci s kolegy během společenského večera.

Členové „Sekce SZKT Správa zeleně“ se přihlašují za sníženou cenu 1 300 Kč. Nutno zaškrtnout cenovou kategorii Člen SZKT – mimořádný/student.

Účastníci exkurze se mohou těšit na procházku centrem města a prohlídku květinových záhonů (cibuloviny, dvouletky+ letničky) na Velkém náměstí, Palackého náměstí, v okolí strakonického hradu a na dalších místech, mechanizovanou výsadbu směsi cibulovin z roku 2011 (dosud velmi pěkně kvetoucí) u kostela Sv. Markéty, trvalkové záhony různých druhů a v případě příznivých podmínek i  návštěvu travobylinné louky u Mlýnského náhonu.  Cestou uvidí  ale i další zajímavosti, jako např. významný strom –  dub letní v hradním příkopu, visutou lávku oceněnou titulem nejlepší novostavba v historickém prostředí za rok 2011, sochu Švandy Dudáka, nebo Strakonický pivovar a mnoho let mulčovaný trávník na strakonickém Podskalí.  Seznámí se také s příklady,  jak se město snaží zachovávat jednotný květinový design i na soukromých pozemcích. Pro zájemce s dostatečnou časovou rezervou je pak přichystána ukázka mulčování trvalkového záhonu vlastní biomasou a návštěva „městského“ zahradnictví a produkčních skleníků nájemce, který je hlavním dodavatelem květin pro město.

Přesná trasa exkurze bude naplánována podle průběhu počasí a klimatických podmínek v dubnu a odpovídajícímu stavu nakvetení jednotlivých ploch.

Členové „Sekce SZKT – Správa zeleně“ se přihlašují za sníženou cenu 1 300 Kč. Nutno zaškrtnout cenovou kategorii Člen SZKT – mimořádný/student.

Partnerem konference je město Strakonice.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 17. 4. 2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

V ceně je lektorné, občerstvení (coffeebreak a oběd), večerní program (rautové občerstvení a hudba), průvodcovská sluchátka.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
  • on-line kartou,
  • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Květiny v městské zeleni 2023-03-27