Proč se krajina rozpadá?

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
10. 01. 2023
Čas konání akce:
19:00
Místo konání:
Skautský institut na Staromáku, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město
Pořadatel:
Skautský institut na Staromáku a Skautský institut
Facebook:
https://www.facebook.com/

Rozparcelovali jsme si krajinu silnicemi. Jaké to má důsledky pro život kolem nás? Jak o tom mluvit a jak s tím hnout? Přednáška přírodovědce doc. Petra Anděla.

Překonávání silnic je smrtelným nebezpečím pro spoustu zvířat. Ale pokud mluvíme o vlivu dopravy na volně žijící živočichy, srážky jsou jen špičkou ledovce. Asfaltová síť, která spojuje lidská sídla, rozdrobila krajinu na stále se zmenšující teritoria, která mezi sebou naopak kontakt ztrácí. Zvířecí nadchody, podchody, migrační objekty a koridory nejsou jen úsměvným prvkem silniční kultury. Jsou to způsoby, jak bojovat s jedním z nejzávažnějších ničivých vlivů člověka na přírodu.

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. přednáší biologické a ekologické předměty na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Dlouhodobě se odborně zabývá problematikou vlivu silniční dopravy na životní prostředí a je spoluautorem řady metodik pro výstavbu migračních objektů pro volně žijící živočichy a pro ochranu jejich migračních koridorů. S jeho působením na pedagogické fakultě souvisí i snaha o popularizaci tohoto tématu mezi žáky, studenty i širokou veřejnost.

150 150 Proč se krajina rozpadá? 2023-01-03