Komentovaná prohlídka expozice Krajina a lidé

Rubrika
EXKURZE
Datum akce:
24. 11. 2022
Čas konání akce:
16:00
Místo konání:
Muzeum Těšínska
Pořadatel:
Muzeum Těšínska
Facebook:
https://www.facebook.com/

Komentovaná prohlídka seznámí se stálou expozicí Krajina a lidé v Muzeu trojmezí i okolnostmi jejího vzniku. Účelem mezioborově připravené expozice je zhodnocení významu krajiny v okolí Jablunkova a její kultivace, resp. modifikace v průběhu staletí, přičemž je přihlíženo k současné geografické poloze této části Těšínska v nejvýchodnější části České republiky na hranicích s Polskem a Slovenskem. Součástí prohlídky bude také představení některých dalších prostor památkově chráněného Knížecího domu, sídla Muzea trojmezí.

150 150 Komentovaná prohlídka expozice Krajina a lidé 2022-11-23