Člověk a krajina v proměnách věků

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
07. 11. 2022
Čas konání akce:
17:30
Místo konání:
CEITEC MU, Kamenice 5, Brno (atrium, budova E35) + živě na YouTube
Pořadatel:
VESMÍR a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Facebook:
https://www.facebook.com/

Diskuse časopisu Vesmír, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a CEITEC MU o minulosti, přítomnosti a budoucnosti naší krajiny a o vlivu člověka na ni.
Kdy: pondělí 7. listopadu 2022, 17.30
Kde: CEITEC MU, Kamenice 5, Brno (atrium, budova E35) + online

Více info: https://vesmir.cz/krajina
YouTube: https://youtu.be/3CBVjcywJ7M

diskutují:
* Michal Horsák, PřF MU (malakologie, ekologie společenstev a kvartérní paleoekologie)
* Milan Chytrý, PřF MU (diverzita a ekologie rostlinných společenstev)
* Lucie Juřičková, PřF UK (recentní i kvartérní malakologie)
* Jiří Macháček, FF MU (archeologie raného středověku, archeologická metodologie)
* Jan Roleček, Botanický ústav AV ČR, PřF MU (ekologie, diverzita a historie vegetace)

moderuje:
* Petr Pokorný, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR (paleoekolog, člen redakční rady Vesmíru)

Za zády máme minulost a hledíme do budoucnosti. Doba je rychlá, ale právě proto je užitečné se občas ohlédnout. Poznání minulosti je důležitým klíčem k porozumění současným trendům. Zvlášť silně to platí pro krajinu, která je pro svou velikost a povahu interakcí mimořádně setrvačným systémem. Je důležité, jakou krajinu předáme blízkým i vzdáleným potomkům, protože co se pokazí, to se bude jen těžko napravovat. Záleží na našich konkrétních rozhodnutích, která by ale neměla být ve výlučné kompetenci nějaké konkrétní odbornosti. Jde naopak o výsostně mezioborový problém. Nad minulostí krajiny se proto společně zamýšlejí botanici, zoologové, paleoekologové a archeologové. 

150 150 Člověk a krajina v proměnách věků 2022-11-02