Biokoridor, biocentrum, FVE

Rubrika
EXKURZE
Datum akce:
07. 11. 2022
Čas konání akce:
13:00
Místo konání:
Veleliby čp. 3, Zdonín zámeček (GPS 50.2055436N, 15.0235319E)
Pořadatel:
MAS Podlipansko
Facebook:
https://www.facebook.com/

Exkurze – prohlídka realizací krajinných opatření po komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dvory na Nymbursku s prohlídkou soukromé FVE.

Akce je pořádána jako součást Místních dní pro klima a energii 2022, pořádaných MAS Podlipansko, o.p.s. v rámci projektu Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii.

Uvidíte vysázený biokoridor a nové polní cesty realizované Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Nymburk, revitalizaci vodního toku Liduška se třemi biocentry a využití fotovoltaické elektrárny. Vše realizováno za příjemné spolupráce úřadů a soukromého vlastníka. Průvodcem bude Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí pobočky SPÚ Nymburk a pan Vladimír Pokorný, majitel pozemků. Setkání na adrese Veleliby čp. 3, Zdonín zámeček (GPS 50.2055436N, 15.0235319E) ve 13 hod.

Předběžné přihlášky na adrese: energo.ceparova@gmail.com, +420 736 249 059 nebo zde:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeEHo7EXF…/viewform…

V případě zájmu bude z centra Nymburka vypraven autobus do místa setkání.

Projekt Pakt starostů Podlipanska je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

150 150 Biokoridor, biocentrum, FVE 2022-11-02