Živá krajina pro Blažovice

Rubrika
PREZENTACE
Datum akce:
26. 10. 2022
Čas konání akce:
17:00
Místo konání:
Blažovice
Pořadatel:
Živá krajina jižní Morava a Živá voda
Facebook:
https://www.facebook.com/

Veřejné představení konceptu zpracovávané studie proveditelnosti: řešení celoplošné zádrže vody, protipovodňových opatření a adaptace krajiny na klimatickou změnu podle Modelu Živá krajina.
Přijďte se seznámit s připravovanou studií a diskutovat o navržených řešeních!

150 150 Živá krajina pro Blažovice 2022-10-17