Mezi krajinami – Prostupnost

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
21. 10. 2022
Čas konání akce:
9:00
Místo konání:
FA ČVUT v Praze
Pořadatel:
Ústav krajinářské architektury
Webové stránky akce:
https://www.fa.cvut.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Dovolujeme si vás pozvat na první ročník studentské vědecké konference „Mezi krajinami“ s podtitulem Prostupnost, pořádaný Ústavem krajinářské architektury dne 21. října 2022 na FA ČVUT.


Prostupnost je téma prolínající se mezi obory – v rámci konference se dotkneme tématu modrozelené infrastruktury, městské mobility a kvality veřejných prostor, cest v krajině, fenoménu příměstí a vesnic v pohraniční krajině.

Konference bude rozdělena do dvou bloků: Prostupnost městem a Prostupnost příměstskou a volnou krajinou, které uvedou přednáškami významné osobnosti oboru: Stefan Schmidt (Vídeň), Attila Tóth (FZKI SPU Nitra), Wouter Verleure (IPR Praha) a Klára Salzmann (FA ČVUT Praha). V rámci témat bude představen probíhající doktorský výzkum na fakultách FA ČVUT a ČZU.

V průběhu konference bude možno v atriu budovy shlédnout výstavu krajinářské architektury IFLA (Mezinárodní federace krajinářských architektů. Výstava s tématem Boldness and Beauty představí 21 vítězných projektů z Evropy. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 20. října v 17.30 hodin, s úvodním slovem Dalibora Hlaváčka, děkana Fakulty architektury.

Studentská vědecká konference „Mezi krajinami“ s podtitulem Prostupnost


Program konference:
/ pátek 21. října 2022 / Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6 / přednáškový sál č. 152
9:00 registrace účastníků
9:20 / 9:30 úvodní slovo / Vladimír Sitta
9:30 Prostupnost krajiny / Klára Salzmann
10:00 The Sponge City for Urban Trees, an Approach to Climate Mitigation in Public Spaces. Background and first Experiences in Austria / Stefan Schmidt
10:50 / 12:30 Voda a město – hledání nového vztahu / Zuzana Štemberová, Modrozelená infrastruktura / Michaela Koucká, Městská mobilita / Jan Haruda, Sídelní struktury severočeského pohraničí/ Sára Roeselová
12:30 / 13:10 bufet, káva, networking
13:10 Zelená infraštruktúra ako strategický nástroj na zvýšenie priestupnosti krajiny / Attila Tóth
13:50 Cesty jako nástroj k propojení zelené infrastruktury / Wouter Verleure
14:30 / 15:30 Obytnost příměstské krajiny Prahy / Adéla Chmelová, Chybějící pěší propojení mezi okrajovými částmi Prahy / Yussuf Zachar, Participace na prostorovém dědictví / Klára Fantová
15:30 neformální setkání u výstavy / s vínem a kávou

Účast na konferenci je bezplatná, je však nutné se předem zaregistrovat.
Registrace a podrobné informace:
/ https://bit.ly/3qNPOxe

Těšíme se na vaši účast!
Za tým pořadatelů:
/ Zuzana Štemberová, Adéla Chmelová

150 150 Mezi krajinami – Prostupnost 2022-10-10