Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí

Rubrika
SOUTĚŽ
Datum akce:
30. 09. 2022
Webové stránky akce:
https://czechenvithesis.cz/

aneb #studenti pro přírodu 2022

Soutěž Czech Envi Thesis hledá nejlepší studenty bojující za ochranu přírody napříč vysokými školami v České republice. Podporuje tak mladé talenty a popularizuje výsledky jejich vědecké činnosti, které by rozhodně neměly skončit zaprášené v šuplíku. Jestli jsi i ty dopsal bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se problematikou životního prostředí, přihlas se do Czech Envi Thesis.

DO 30. ZÁŘÍ 2022

Podáváte přihlášky

DO 8. LISTOPADU 2022

Vybíráme finalisty

11. LISTOPADU 2022

Online školení pro finalisty

1. PROSINCE 2022

Finálové kolo v Ústí nad Labem

Kdo?

Každý, kdo od 1. října 2021 úspěšně obhájil (nebo do konce září 2022 obhájí) svou bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu.

Jak?

Stačí vyplnit přihlášku na našem webu a společně s kvalifikační prací ji přes tento web i odeslat. Ve finálovém kole pak svoji práci osobně představíš i ostatním.

Proč?

Autor(ka) nejlepší práce si odnese 30 000 Kč. Ani další finalisté neodejdou s prázdnou. Hlavně však ukážeš svoji práci ostatním, získáš zpětnou vazbu, zkušenosti a nové impulsy do budoucna.

Do kdy?

Přihlas se do 30. 9. 2022. Na začátku listopadu se dozvíš, jak tvá práce dopadla v prvním kole. Pět nejlepších se uvidí na finále 1. 12. 2022.

Cílem soutěže je zvýšit povědomí odborné veřejnosti o výsledcích vědecké činnosti studentů vysokých škol v České republice.

Czech Envi Thesis je celonárodní studentská soutěž, která od roku 2019 vybírá nejlepší bakalářské a diplomové práce zabývající se problematikou životního prostředí napříč vysokými školami v České republice.  Práce mají upozornit na aktuální výzvy, nové přístupy, problémy a jejich řešení z pohledu studentů bakalářského a magisterského studia.

Czech Envi Thesis pořádá Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Soutěž je pořádána pod záštitou Anny Hubáčkové, ministryní životního prostředí.

Hlavním cílem soutěže je podpořit studenty zabývající se problematikou životního prostředí a propagovat nejlepší studentské práce, které v daném oboru v akademickém roce vznikly. Výsledkem je zvýšení povědomí o výjimečných výsledcích studentské vědecké činnosti směrem k veřejnosti a v neposlední řadě popularizace aktuálních témat souvisejících s problematikou životního prostředí.

U ocenění nejlepších prací však hranice soutěže nekončí. Zúčastněným poskytuje účast v soutěži nové zkušenostizpětnou vazbu od odborníků v dané oblasti, impulsy a nové kontakty pro budoucí rozvoj a další vědeckou činnost.

Oborově se soutěž zaměřuje na společenskovědní aspekty ochrany životního prostředí, které jsou vedle standardních přírodovědných a technických oborů velmi často neprávem opomíjeny. Kvalitní životní prostředí však patří mezi klíčové potřeby lidské společnosti. Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů (prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí, determinanty chování), pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální řešení, či navrhují optimální způsoby komunikace environmentálních témat.

Soutěž je pořádaná jako tříkolová. Finálovému kolu předchází přihlašování účastníků (autorů prací) do soutěže, posouzení prací pro splnění základních podmínek organizátory a hodnocení odbornými oponenty a jejich výběr pro finále soutěže. Termín pro přihlášení prací je 30.9. Finálové kolo soutěže (1. 12. 2022) je vedeno formou veřejné konference prezentováním finálových prací před vědeckou radou. Autoři tří nejlepších finálových prací budou finančně odměněni (30.000, 20.000 a 10.000 Kč). Odbornou porotu tvoří přední čeští odborníci napříč univerzitami a jinými vědeckými pracovišti v České republice.

150 150 Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí 2022-07-11