Mezioborový workshop Rethink Architecture: Zažij udržitelnost

Rubrika
WORKSHOP
Datum akce:
14. 09. 2022
Délka akce:
14.-18.9.2022
Místo konání:
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
Pořadatel:
Rethink Architecture
Webové stránky akce:
https://www.rethinkarchitecture.cz/

Co všechno se dá udělat s veřejným prostorem, aby byl příjemnější pro jeho uživatele a zároveň nezatěžoval klima města? Jak se dají skloubit představy architektů, krajinářů, ale i sociologů a ekonomů? Jak vlastně začít navrhovat udržitelně?

Přijďte si vyzkoušet, jak funguje udržitelnost v praxi a jak se pracuje s kolegy z dalších oborů. Připravili jsme pro vás pětidenní workshop Zažij udržitelnost, kde si pod vedením zkušených mentorů v 5členných mezioborových skupinkách vyzkoušíte navrhnout a zrealizovat prostor okolo Palaty, domova pro zrakově postižené v Praze. Přijďte diskutovat s kolegy, kteří vás budou doprovázet ve vaší praxi, získejte kontakty a nastartujte svoji budoucnost v mezioborové spolupráci a udržitelné architektuře.

Workshop je vhodný pro studentky a studentky i pro odborníky a odbornice z oborů architektury, krajinářské architektury, stavařiny, ekonomiky, antropologie, sociologie, umění a z dalších oborů.

A co vás čeká?

Celý workshop odstartujeme v CAMP, kde se seznámíte nejen mezi sebou, ale i s udržitelností, a to nejen ve stavebnictví. Přednáška na téma SPOLUPRÁCE a následné povídání v zákulisí s řečníky a profesionály z různých oborů vám nabídne rozšíření vnímání problematiky mezioborové komunikace. Provedeme vás procesem participace a seznámíme vás s místem i zadáním v prostorách zahrady okolo Palaty. Jako zázemí pro zpracování vašich návrhů vám budou poskytnuty prostory Fakulty stavební ČVUT v Praze. Při navrhování a tvoření vám budou k dispozici konzultanti z praxe. 

Během workshopu využijete silné stránky, ať už jste z jakéhokoliv oboru: participaci s obyvateli mohou vést účastníci z humanitních oborů, návrh bude v režii architektů, krajinářských architektů a umělců, stavaři budou mít na starosti samotnou realizaci a ekonomové zařídí, aby všechno běželo hladce a na čas. Všechny aktivity bude tým dělat společně, a tak se budete podílet i na práci z dalších oborů. Na následné veřejné prezentaci, kde budete mít možnost představit svoje vize nejen odborné porotě, ale i široké veřejnosti, bude vybrán vítězný projekt, který bude částečně realizován za pomoci všech účastníků workshopu. 

Připojte se k workshopu, který odstartuje mezioborovou spolupráci, rozšíří vaše obzory, dodá vám potřebné mezioborové kontakty a nabídne možnost si svůj návrh i skutečně zrealizovat.

Harmonogram

Termín konání: středa 14. – neděle 18. září 2022

14. 9. Od 15:00 seznámení a zahájení workshopu v prostorách CAMPu. Večerní přednáška na téma SPOLUPRÁCE a posezení v restauraci s přednášejícími.

15. 9. Prohlídka řešeného území a detailní popis zadání spojený s participací v prostorách Palaty. Večerní inspirativní procházka a hledání inspirace v realizaci.

16. 9. Navrhování a konzultace s mentory, vše proběhne v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze v ateliéru D. 

17. 9. Finální prezentace s vyhodnocením a zpětnou vazbou od odborné poroty a komunity v prostorách Palaty. Zahájení realizace části vítězného projektu

18. 9. Realizace projektu a večerní slavnostní předávání.

Přihlášky

Účastnický poplatek:

Základní (odborníci z praxe) 3000 Kč

Snížené (studenti) 1500 Kč

Pro účastníky ve znevýhodněné životní situací poskytujeme stipendia. Ať si již z jakéhokoli důvodu nemůžete workshop dovolit, budeme se snažit vám vyjít co nejvíce vstříc. Svůj důvod prosím uveďte do poznámky v přihlášce.

Prvním krokem je přihlášení, kde vás chceme trochu poznat. Nebojte se vyjádřit svoje názory a ukázat co ve vás je. Počty míst pro jednotlivě zaměřené obory jsou omezená, tak moc dlouho neotálejte. A co od vás očekáváme? Zápal pro udržitelnost a otevřenost k novým neotřelým postupům. Otevřenost ke skupinové práci a snahu něco se naučit od ostatních i naučit něco ostatní.

Po ukončení možnosti přihlašování všem vybraným účastníkům rozešleme další informace o zaplacení účastnického poplatku a o tom kde, kdy a jak se přesně potkáme.

Těšíme se na vás, tak spolu pojďme zažít udržitelnost!

150 150 Mezioborový workshop Rethink Architecture: Zažij udržitelnost 2022-06-19